10 Haziran 2014

Okul Müdürü görev uzatmalarında izlenecek yol

ile Maksut Balmuk
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine dair yönetmelik yayınlandı.
headline

Okul Müdürü Görev Uzatmaları İçin İzlenecek Yol

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkinYönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1- Şu anda görevde olan yöneticiler yerlerine atama yapılana kadar görevlerine devam edecekler.

2- Yeni düzenlemeye göre müdür yardımcısı ve baş yardımcısı, okul müdürü tarafından belirlenecek.

3- 13 Haziran 2014 itibari ile 4 yılını dolduracak müdürler için yol haritasını çizecek olursak;

– 4 yıl hesabı kuruma göre değil unvana göre. Yani A okulunda 3 yıl, şu anda görevde yaptığı okulda da 1 yıldır müdürlük yapmakta olan bir yönetici müdürlükte 4 yılını doldurmuş sayılacak ve bu yönetmeliğe tabi olacak.

– 3 yıl müdür yardımcılığı yapmış, 1 yıldır da müdürlük yapmakta olan kişi ise müdürlükte 4 yılını doldurduktan sonra bu yönetmeliğe tabi olacak…


Müdürlerin kaderini belirleyecek olan Ek-1 Değerlendirme formu.

Bu formdaki puan ağırlıkları:

İlçe müdürü 25 puan

İnsan Kaynaklarından sorumlu Şube müdürü 20 puan

O eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü 15 puan

En kıdemli öğretmen ile en kıdemsiz öğretmenin puanlarının ortalaması 10 puan

Kurulca seçilecek 2 öğretmenin puanlarının ortalaması 10 puan

Aile birliği başkan ve yardımcısının ortalaması 10

Meclis başkanı 10 puan

şeklinde… Bu puanlar ek-1 deki kriterlere göre verilecek.

Görev sürem uzatılsın, ben 4 yıl daha müdürlük yapmak istiyorum diyenler için:

Yönetici(müdür yardımcı ve başyardımcılar dahil) bir kurumda 8 yıldan fazla çalışamaz. Bu nedenle kurumda örneğin 6 yılını doldurmuş bir müdür uzatma istese ve 75 puan alsa bile en çok 2 yıl daha görev yapabilecektir.

a- Ek-1, görev süresinin uzatılmasını isteyen 4 yılını dolduran tüm yöneticilerin başvurusu üzerine hesaplanacak.

b- Ek-1’e bakılacak ve Ek-1’e göre 75 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Ek-1’e göre başarılı olanlar aynı kurumda 8 yıllarını doldurmadılar ise kendi kurumlarını istediklerinde bu kurumda süreleri uzatılacak.

4 yılını doldurup 75 puan alan yöneticilerin süre uzatımları öncelikli yapılacak.

Bu işlem tamamlandıktan sonra sıra; kendi kurumunda çalışmak (süre uzatılmasını) istemeyen ve 8 yılını bu kurumda doldurduğu için başak kuruma girmek zorunda olan yöneticilerin görevlendirmelerine gelecek.

Ek-1 Puanları hesaplanmış olan yöneticilerden 75 ve üstü puan aldığı halde kendi kurumunda uzatma istemeyenler ile bu kurumda 8 yılını doldurup 75 ve üstü puan alanlara boş olan kurumları tercih edecekler ve Ek-1 formundaki puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacak.

Ayrıca 4 yılını dolduranlardan;

Alanı itibariyle mevcut okullarına öğretmen olarak atanamayacak durumda olanların mevcut okullarda uzatmaya tabi olmaları mümkün değil.

Örneğin: ilkokulda çalışan İlköğretim Matematik branşındaki bir yönetici bu kurumda 4 yılını doldurdu ise yöneticiliğe devam etmek için başka kuruma (ortaokula) gitmek zorunda.

Aynı şekilde sadece Kız öğrencilerin okuduğu bir okulda müdürlük yapmakta olan ve 4 yılını dolduran erkek okul müdürü de başka kuruma gitmek zorunda.

Bu işlemler için bakanlık takvim belirleyecek. Yani bu yıl ki atamalar için yakında bir genelge yayımlanacak ve bu genelgede;

– 4 yıldan dolayı uzatma yapılacaklar,

– başka kurumda çalışmak üzere uzatma yapılacaklar

– ve boş kurumlara ilk kez ya da yeniden atama ile müdür olacaklar için süreç başlatılacak.

Süre uzatılmasını istemeyen yada 75 puan alamayanlar:

Şu anda görev yaptıkları kurumda alanlarında boş norm varsa istemeleri halinde bu kurumda öğretmen olarak devam edebilecekler. Eğer boş norm yok ise öncelikle aynı ilçede olmak üzere boş norm olan kurumlara öğretmen olarak atanacaklar.

Bu yazımızda yeni uygulamanın doğru olup olmadığını tartışmaktan öteye öncelikli olan süre uzatımının yol haritasını vermeye çalıştık. İlerleyen yazılarımızda hem diğer konulara hem de eleştirilerimize yer vereceğiz.

Buna rağmen birkaç cümle ile belirtecek olursak;

Daha yeni görevlendirilen (birkaç ay bile olmamış) başka yerden gelen bir ilçe müdürü ve 2 şube müdürüne 60 puan gibi belirleyici bir puan tanımak eğitim adına değil bir sendika adına, kadrolaşma adına atılmış adımdır.

Çünkü: yeni gelen bu yöneticilerin nasıl göreve geldikleri bellidir. Bunların kısa sürede bir kişi hakkında bu kadar derin bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Kaldı ki bu kriterlerin büyük bir kısmı, ancak birebir ve uzun yıllar çalışmanın sonucunda sağlıklı değerlendirilebilir. Öğretmen değerlendirmesi için en az 6 ay birlikte çalışma şartı varken ilçe müdürü ve şube müdürleri için böyle bir şart olmamasını siz yorumlayın. Kaldı ki ülke genelinde asil ilçe müdürü dahi yoktur.

Çok fazla uzatmadan söyleyebiliriz ki dağ fare doğurmuştur. Bu fare eğitimi kemirir ve bitirir…

Bu aşamadan sonra yöneticilikte kariyerin yerini kayırma, liyakatin yerini riya, hizmetin gereğinin yerini birilerine hizmet etme, kamu yararının yerini kişi, sendika ve siyaset yararı alacaktır…

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel