10 Mayıs 2015

MEB’in yer değiştirme cevabını değerlendiriyoruz

ile Maksut Balmuk

headline (1)

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü, memurlar.net’te yer alan norm güncellemeleriyle ilgili yazıya twitter üzerinden cevap verdi. Aydoğdu’nun değerlendirmelerine cevap veriyoruz.

İL İÇİ TAYİN İSTEYEN NEDEN İL DIŞI TAYİN İSTEYEMEZ

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU dün twiter da yaptığı açıklamalardan birisi, il içi yer değiştirme isteyen öğretmenin il dışına neden tayin isteyemediğine ilişkin idi.Tıklayın.

İl için başvuru yapan değil il içinde yer değiştirenler il dışına başvuramazlar. Bunun sebebini anlamış değiliz. Kaldı ki sayın genel müdürün açıklamalarına da katılmıyoruz. Bir kişi il içi yer değiştirince iki kadroyu işgal etmiş olur durumu doğru değildir.

Bu mantığa göre bu kişi il dışı tayin isteyemediğinde de iki kadroyu işgal eder. O zaman çözüm bellidir il içi tayini çıkanların ilişikleri kesilip yeni görev yerlerinde başlayıncaya kadar il dışı atama işlemlerini başlatmayacaksınız.

Kaldı ki artık sistem atanan eski yeri boş, yeni görev yeri dolu gösterilerek çalıştırılabilmektedir.

NORM KADROLAR GÜNCEL Mİ?

İkinci Açıklama İse Norm Kadrolar Güncellenmeden Başvuruların Başlamasına yönelik eleştirilerimizedir.

Burada da sayın genel müdür aşağıdaki Twitleri atmıştır.

Bugün norm kadro güncellemesi ile ilgili yapılan açıklamlarla ilgili;birkaç yanlış noktayı düzeltmek de fayda görüyoruz..Şöyle ki:

Bakanlığımız norm kadro Yönetmeliği hükümlerine göre okul ve kurumların norm kadrolarını sürekli güncel tutulmaktadır. –

Şöyle ki, yeni açılan okul ve kurumların ve yeni açılan sınıfların okul/kurum açma veya sınıf açma onayları ile birlikte Bakanlığımıza ulaşması durumunda okul ve kurumların normları süre aranmaksızın belirlenerek sisteme işlenmektedir?

Diğer taraftan, Talim ve Terbiye Kurulunca ders saatlerinde ve haftalık çizelgelerde her hangi bir değişiklik yapılmadığı gibi eğitim dairelerinin eğitim kurumlarının öğretmen normunu etkileyecek bir kararı ve uygulaması bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle,eğitim kurumlarının normunun sürekli güncel tutulduğu dikkate alındığında; Ekim 2014 ile Mayıs 2015 arasında değişen bir durum yok ise Bakanlığın norm güncellemesi yapmasının bir anlamı olmayacaktır.

Ayrıca Dönüşen eğitim kurumları bakımından ise örnek vermek gerekirse; İlk öğretim okulu iken orta okula dönüşen ancak uhtesinde 3 ve 4 üncü sınıf bulunan okullarda bu yıl 4 ünü sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden 12 Haziran 2015 tarihinde öğrencilerinin mezun olması sonucunda norm fazlası olacaklar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Ancak bu öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurum müdürlüklerince başvuru sayfasında bulunun “12 Haziran 2015 tarihinden sonra norm kadro fazlası ” butonunu işaretlemeleri gerekmektedir.

Bu Twitlerle ilgili Uzun uzun açıklama yapmayacağız. Biz açıklamalarımızı örnekleriyle yapmıştık.Tıklayınız.. O yazımızdaki örnekleri çoğaltmamız mümkün. Biz uzun açıklama yapmasak da iki konuya değinmek istiyoruz.

Sayın Genel Müdür normlarımız sürekli güncel demek isterken;

Ekim 2014 ile Mayıs 2015 arasında değişen bir durum yok ise Bakanlığın norm güncellemesi yapmasının bir anlamı olmayacaktır”

Cümlelerini kullanmış. Sayın Genel Müdür bu noktada hiç sorunumuz yok. Siz il içi il dışı yer değiştirme yaparken “Ekim 2014 ile Mayıs 2015” aralığı için değil 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için öğretmen alacaksınız. Biz geçen yıl yaptığınız hatayı yapmayın ve 2015-2016’ya göre güncelleme yapın diyoruz.

Ayrıca;

“Ayrıca Dönüşen eğitim kurumları bakımından ise örnek vermek gerekirse; İlk öğretim okulu iken orta okula dönüşen ancak uhtesinde 3 ve 4 üncü sınıf bulunan okullarda bu yıl 4 üncü sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden 12 Haziran 2015 tarihinde öğrencilerinin mezun olması sonucunda norm fazlası olacaklar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Ancak bu öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurum müdürlüklerince başvuru sayfasında bulunun “12 Haziran 2015 tarihinden sonra norm kadro fazlası ” butonunu işaretlemeleri gerekmektedir.-“

Demiş.

Biz de diyoruz ki siz norm güncellemesi yapmazsanız bahsettiğiniz 3.sınıf öğretmenleri hukuken norm fazlası değillerdir. Çünkü okulun o anda geçerli normuna göre o okulda halen sınıf öğretmeni normu bulunmaktadır. Yani öğrencisi mezun olan öğretmen norm fazlası olmaz. Okulda norm yoksa norm fazlası olur. Norm güncellenmeden de norm fazlalığı hukukilik kazanmaz.

Bir de 12 Haziran 2015 sonrası norm fazlası olarak işaretleyin deniliyor iyi de il içi yer değiştirmeler 29 Mayıs’ta açıklanacak…

Bilmem yanılıyor muyuz?

Daha çok uzatmadan; bu yer değiştirmeleri erken başlattınız ertelemek en iyi olacaktır aslında. Bu konuyu da detaylı olarak ele alacağız.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/513988/