8 Mayıs 2015

MEB, yine, normları güncellemeden nakil duyurusu yayımladı

ile Maksut Balmuk
headline (1)
MEB Norm Güncellemesi ve Dönüşümleri Yapmayacak mı?

 

MEB geçtiğimiz yıl (2014) Nisan ayında Norm Güncellemesi yapmıştı.http://www.memurlar.net/haber/463370/

Bu güncellemede mevcut durumun (2013-2014) güncellenmesi ifade edilmişti.http://www.memurlar.net/haber/463455/

Daha sonra ise öğretmenlerin yer değiştirmeleri başlamıştı. O dönemde MEB’i defalarca uyarmıştık. Normlar güncellenmeden, okul dönüşümleritamamlanmadan yapılacak yer değiştirmeler öğretmenleri mağdur eder diye.

MEB hatada ısrar etmiş müsteşar Sayın Yusuf TEKİN normlar güncellendi diye açıklamalar yapmıştı. MEB hatadan dönmek için geçen yıl il içi yer değiştirmelerin ardından güncelleme yapmış güncellemeden sonra da tarihte belki de bir ilk yaşandı ve ikinci kez il içi yer değiştirme işlemi yapıldı. Aynı durumlar il dışında da yaşandı.

MEB şu anda il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı… http://www.memurlar.net/haber/513582/

Kılavuza göre başvurular 20-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Oysa ki MEB Norm Kadroları güncellememiştir. Normun güncellenmemesi demek mağdur öğretmenler yaratmak demektir.

Örneklerle açıklayalım:

MEB Normları yer değiştirmelerden önce güncellemezse:

1- Bugün ziyaret ettiğim bir okulda öğretmenler odasında otururken öğretmenler okulumuzda şu anda ilkokul 3 ve 4. Sınıf var. Okulumuz seneye ortaokula dönüşecek dediler.

Okulun dönüşümü tamamlanıp Norm güncellenmezse;

Okuldaki şu anda 3.sınıfta okuyanlar başka bir okula aktarılacaklarından bu okulda ilkokul sınıfı kalmayacaktır. Yani sınıf öğretmenleri bu okuldan gitmeliler ve bu okula branş öğretmeni normu açılmalıdır. Norm güncellenmezse okullar açıldığında bu okulda ilkokul öğrencisi kalmayacağından sınıf öğretmenleri norm fazlası olacaklardır. Onların aktarılacakları okullara da atamalar yapılmış olacağından mağduriyet katlanacak, okul branş öğretmeni da alamamış olacaktır.

2- 1.maddedeki örnek okuldaki sınıf öğretmenlerinin eşleşeceği ilkokul’da şu anda 3 sınıf öğretmenliği açığı olsun. Dönüşüm tamamlanıp norm güncellenmezse;

İl içi yer değiştirmede bu okula 3 sınıf öğretmeni geldiğinde norm dolmuş olacaktır. Ortaokula dönüşen okuldaki öğretmenler dönüşüm tamamlanıp aktarıldıklarında o okula olmayan kadrolara gidecekler ve yeni giden ya da daha önce görev yapan öğretmenleri norm fazlası yapacaklardır.

3- Geçen yıl Genel liseden Meslek Lisesine dönüşen bir okulda bu yıl sadece kültür dersi öğretmenleri görev yaparken 9.sınıf öğrencilerinin seneye 10.sınıfta meslek dersi öğretmenine ihtiyaçları olacaktır. Bu da ancak ve ancak norm güncellemesi ile mümkün olur. Bu okulda aynı oranda kültür öğretmenleri de fazla duruma düşeceklerdir.

4- Norm güncellemesi ile norm fazlası duruma düşecek öğretmen 3 yılını doldurmamışsa yer değiştirme talebinde bulunamayacak, oysa ki güncelleme yapılırsa öğretmen norm fazlası duruma düşeceğinden isteğe bağlı yer değiştirme hakkına sahip olacaktır.

5- Norm güncellemesi ile yeni açılacak norm gereği belki de fazla olan bir öğretmen norma dahil olacaktır.

6- Norm açığı olduğu için güncelleme öncesi okula atanacak bir öğretmen norm güncellemesi sonrası norm azalması olursa bu okula boş yere öğretmen atanmış olacak, yeni gelen öğretmen başka bir öğretmeni norm fazlası yapabilecektir.

7- 2014-2015 yılı başında ilk kez açılan bir ilkokul’da 5 tane 1.sınıf açıldığını düşünelim. Bu durumda bu okulda sadece 5 sınıf öğretmeni normu vardır. Bu okula 2015-2016 eğitim öğretim yılında da 5 sınıf açılırsa bu okuldaki sınıf öğretmeni sayısı 10 olması gerekirken yer değiştirme döneminde bu mümkün olmayacaktır.

8- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında ilk kez açılan bir meslek lisesi 2014-2015’te sadece 9.sınıf öğrencisi almıştır. Yani bu okulda sadece kültür öğretmenleri vardır. Oysa ki 2015-2016’da bu okulda 10.sınıf bulunacak ve meslek dersi öğretmeni ihtiyacı doğacaktır. Norm güncellenmezse öğretmenlerin talepleri karşılanamayacaktır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bu nedenlerle;

1- Okul Dönüşümleri tamamlanmalıdır.

2- Dönüşümü yapılan okullardaki kadro aktarımları tamamlanmalıdır.

3- Normlar güncellenmelidir.

4- Norm güncelleme yazısında 2015-2016 yılının planlanması belirtilmelidir.

En önemlisi de ; il iç/i il dışı / rotasyon/ özür atamaları bu işlemlerden sonra yapılmalıdır.

Aksi halde doğacak kaosun sorumlusu bakanlık olacaktır. Geçtiğimiz yıl ikinci kez yer değiştirme açan MEB bu durumda bile mağduriyetler yaratmıştır. Yani çözüm kısmen olmuştur.

Bizden uyarması…

Maksut BALMUK
Öğretmen

Bu konuda hazırladığımız ankete katılmak için tıklayın.

Memurlar.Net - Özel