3 Ağustos 2012

MEB, sınav genelgesini unuttu mu?

ile Maksut Balmuk

Sınıf tekrarına kalan Ortaöğretim Öğrencilerine sınıf geçmek için bir şans daha tanıyan genelgenin yayımlanıp yayımlanmayacağının açıklanmasını defaten dile getirdik. Yayımlanmayacaksa da Haziran sınavlarından önce açıklansın dedik. BU konuda bir gelişme yaşanmadığı gibi geçen yıl yayımlanan 2011/42 nolu genelge benzeri bir genelge henüz yayımlanmamıştır.

Sınavsız lise kayıtları çalışma takvimlerinde 01 Ağustos olarak belirtilmekte iken bugün yayımlanan genelgeye göre 13 Ağustos olduğunu öğrenmemiz yani hazırlıksız yakalanmamız unutkanlığı akla getirmektedir.

MEB acaba öğrenciye sınav hakkı genelgesini unutmuş mudur? Bu genelgenin daha geç yayımlanması ile yayımlanmaması aynı şeydir. Çünkü öğrenciye çalışmak için süre kalmayacaktır.

Bu konuda bir an önce adım atılması gerekmektedir. Bu sınav hakkını üniversiteyi kazanıp mezun duruma gelemeyenler de beklemektedirler.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:  https://www.memurlar.net/haber/266287/meb-sinav-genelgesini-unuttu-mu.html