3 Ağustos 2012

MEB, sınavsız okullar genelgesini eksik mi yayımladı

ile Maksut Balmuk

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortaöğretime (liselere) sınavsız öğrenci alacak meslek liseleri ile Genel Liselerin takvimini ve kurallarını belirleyen genelge yayımlandı. 2012/29 http://www.memurlar.net/haber/266125/

Genelge incelendiğinde geçmiş yıllara göre pek fark görülmüyor. 13-31 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt alınacak ve diploma kaldırıldığı için 4,5,6,7,8. Sınıf not ortalamalarına göre kayıt alınacak.

Genelge de geçmiş yıllara göre bir başka değişiklik ise geçmiş yıllarda öğrenci sayısı kontenjandan fazla olursa Meslek Liselerini ikili eğitim yapın diye yayımlanırken bu genelgede Genel Liselerin de ikili eğitime çevrilmesi emrediliyor.

Bu genelgede de geçmiş yıllarda olduğu gibi

Cümlelerine maalesef yer verilmiş. Maalesef diyoruz çünkü bu genelge ile bakanlığın genel yaklaşımı çelişiyor. Bakanlık bir yandan (bu genelgedeki bu sözlerde olduğu gibi) öğrenci mahallesindeki okula gitsin, okulunu sahiplensin, servis parası vermesin derken diğer taraftan tüm okulları sınavlı yapacak olan 2010/30 nolu genelgeyi uygulamaktadır. Gelecek yıl Genel Lise kalmayacağından mahalle okulu kavramı da kalmayacaktır. BU çelişki ortada iken bu cümleleri yazmak ne kadar inandırıcıdır.

Bu genelgede beklenen farklılıklar vardı aslında. Çünkü son bir yılda değişen durum var. Örneğin 6287 sayılı yasa ile Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alındığından tek bir cümle bahsedilmemesi düşündürücü…

Genelgenin son cümlesi;

Şeklinde devam ediyor. İlköğretimden mezun olan ifadesi doğru değildir. Mezuniyet olsa diploma olur. Diploma olmadığına göre İlköğretimi tamamlayan cümlesi yeterlidir. Bu da önemli değil asıl önemli olan 1739 sayılı kanunda yapılan değişiklikle getirilen;

Hükmü gereği lisenin zorunlu olduğu herkesin mutlaka kayıt yaptırması gerektiği yönünde açıklama yapılmamasıdır.

Ayrıca yönetmelik değişikliği yapılmadığından bu genelgede Açık Öğretim Liselerinin de zorunlu eğitim kapsamında olduğu bu nedenle bu okullara kayıt olmayanların zorunlu olarak açık öğretime kaydedileceğinin belirtilmesi yerinde olurdu.

Okullar halen açıklama yada yönetmelik beklemektedirler. Örneğin şu anda lisede okuyan bir öğrenci benim tasdiknamemi kesin dediğinde kesilmesi mümkün müdür? Yoksa Açık Öğretime kaydolmak şartıyla mı kesilebilir? İşte bu ve benzeri bir çok konunun da açıklığa kavuştuğu bir düzenlemenin en kısa zamanda yapılması dileğiyle?

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:  https://www.memurlar.net/haber/266288/meb-sinavsiz-okullar-genelgesini-eksik-mi-yayimladi.html