12 Ağustos 2020

MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır

ile Maksut Balmuk

MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos itibariyle başlayacak. Tıklayınız.

Öncelikle takvimi açıklayalım.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
Başlangıç : 12 Ağustos 2020
Bitiş : 17 Ağustos 20120 (Saat 17.00)

İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci
Başlangıç : 19 Ağustos 2020
Bitiş : 21 Ağustos 2020 (Saat 17.00)

Atamalar
24 Ağustos 2020

Özür grubu ataması neden iki aşama?

Özür grubu atamalarında öğretmenler birinci aşamada özür durumlarını, özürlerinin olduğu yeri ve özür grubu atama istediklerini beyan etmektedirler.

Böylece ilk aşamada başvuru yapanlardan boşalabilecek kadrolar da sisteme (ikinci aşamada) muhtemelen boşalacak kadro olarak yansıtılabilmektedir. Örneğin; ilk aşamada başvuru yaptığımda İstanbul’da A okulundan tayin istediğim görülmekte, bu okulu tercih etmek isteyen öğretmenin tercihine açılmakta ve benim tayinimin çıkması halinde bu kadroya atanabilmektedir.

İkinci aşamada bu kadroların (muhtemelen boşalacak) yanı sıra açık bulunan tüm kadrolar sisteme yansıtılmaktadır.

MEB’in her yıl yaşadığı sorun il/ilçe emri uygulaması

MEB duyuruda ataması yapılmayan öğretmenlere il/ilçe emri uygulaması yapılıp yapılmayacağına yer vermemekte fakat her yıl atamalardan sonra il/ilçe emri uygulaması yapmaktadır. Bir ara okul emrine de atama yapan MEB, iki yıldır yarıyıl özür grubu atamalarında ise il/ilçe emri uygulamamaktadır.

MEB’in başlangıçta açıklamayıp sonradan uygulama yapması bazı sorunları ve haksızlıkları da beraberinde getirmektedir.

Yaşanan sorunlar

Öğretmenler ilçe emri olmayacağı düşüncesi ile ailelerine yakın olabilmek adına yüzlerce kilometrede de olsa kurum tercihi yapmakta ve uzak yerlere atanmaktadırlar.

Atamadan sonra ilçe emri uygulaması yapılınca;

– Uzak yerleri tercih etmemiş öğretmenler mazeretlerinin olduğu ilçeye gelirken duyuru esaslarına uyan öğretmenler çok uzak yerlere gittikleri ile kalmaktadırlar.

– İlde açılan mazeretine uzak kurumları tercih eden öğretmenlerden yüksek puanlı olan öğretmen atanmış diğeri atanmamışken; ilçe emri ile düşük puanlı öğretmen ilçede çalışma imkanı bulurken yüksek puanlı öğretmen uzakta çalışmak zorunda kalmaktadır.

– İlk aşamada başvuru yapıp ikinci aşamada başvurmayan ya da kurum açılmadığı için başvuramayan öğretmenler ilçe emrine atanmakta bu kez de iptallerle karşılaşılmakta, bu ilçeyi isteyenler varken atama istemeyenlerin ataması gerçekleşmektedir.

– O alanda hiç kadro bulunmadığı halde ilçe emri uygulaması yapılmakta ve bile bile atıl durum yaratılmaktadır. Örneğin A ilçesinde meslek lisesi yokken meslek dersi öğretmenlerimiz bu ilçeye ilçe emrine gönderilmektedir.

Bu haksızlıkların önüne geçilmesi için;

– İl/ilçe emri yapılıp yapılmayacağı önceden belirlenmelidir.

– Norm kadrolar güncel değildir bu konuda muhtemel açılacak kadro hesaplaması yapılmalı ve maksimum kadro (sonradan il/ilçe emrinde yapılan zaten budur) açıklanmalıdır. Örneğin: bu yıl 9. Sınıfa kaydedilen öğrenci sayısı artmıştır ve bu artışa bağlı olarak şube sayısı arttırılmıştır. Bu da öğretmen sayısının (norm kadronun) artması anlamına gelmektedir.

– İl/ilçe emri uygulaması tercihlerden önce açıklanmayacaksa ilçe emri yerine il emri uygulaması yapılmalı ve tercihine atanan öğretmenler(tercihle atandıkları kurumda kalmak isteyenler hariç) ile il emrine atanan öğretmenler il havuzunda toplanarak il milli eğitim müdürlükleri tarafından hizmet puanı esasına göre değerlendirme yapılmalıdır. Böylece uzak ilçeleri zorunlu olarak tercih eden öğretmenlerin ilçe emrine atananlar karşısında yaşadıkları haksızlık giderilmiş olacaktır. Bu havuza yıllardır sorunları sözlere rağmen çözül(e))meyen il içi özrü olan öğretmenler de alınmalıdır.

– İkinci aşama başvuruları sırasında sisteme;

Mazeretimin bulunduğu İlçe’de sonradan ortaya çıkacak kurumlara atanmak istiyorum.

Mazeretimin bulunduğu İl’de sonradan ortaya çıkacak kurumlara atanmak istiyorum.

Benzeri seçenekler konularak olası il/ilçe emri uygulamasında ikinci aşamaya başvurmayanların tercihe açılan kurum olmadığı için mi yoksa başvurudan vaz geçtikleri için mi başvuru yapmadıkları ile yer değiştirmeye yönelik son durumları anlaşılabilecektir. Böylece daha sağlıklı bir sitem işletilebilecektir.

Son olarak;

Evet öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanması, evrensel ve anayasal hak olan aile birliğinin sağlanması önemlidir. Fakat bu sağlanırken haksızlıkların da önüne geçilmeli, kurala uyanların(il ilçe emri olmayacak diye yakın uzak demeden tercihte bulunanların) puan üstünlüklerine rağmen adeta cezalandırıldığı, işi şansa bırakanların ise ödüllendirildiği uygulamalara son verecek, adaleti sağlayacak bir sistem kurularak uygulama yapılmalıdır. Bu kısa sürede yapılabileceklere ilişkin değerlendirmelerimiz bu şekilde olup il içi mazeret sorunu yaşayanların yanı sıra diğer konularda yapılması gereken çok şey vardır.

Maksut BALMUK