30 Aralık 2020

Ortaokul öğretmenlerinde not sorunu

ile Maksut Balmuk

Ortaokulda liselerde olduğu gibi yüz yüze yazılı sınav olan öğrenciler söz konusu. MEB bu notların da sisteme işlenmesi talimatı verdi. Gerçekten anlamsız ve karmakarışık bir durum söz konusu.

Bakanlığın son aldığı karara göre; İlkokul ve Ortaokullarda öğrenciye performans değerlendirmesi üzerinden not verilecek. Ortaöğretim(lisede) ise ikinci dönem başında yüz yüze yapılacak sınavlardan sonra değerlendirme yapılacak. Yani liseler ikinci döneme bırakıldı diyebiliriz.

Ortaokulda liselerde olduğu gibi yüz yüze yazılı sınav olan öğrenciler söz konusu. MEB bu notların da sisteme işlenmesi talimatı verdi.

Gerçekten anlamsız ve karmakarışık bir durum söz konusu.
Evet, sınav olmuş ve covid şartlarına göre başarılı olmuş öğrencinin hakkını yememek gerekiyor. Fakat covid şartlarında yüz yüze yada uzaktan eğitime dayalı yapılan yüz yüze sınavda başarısız olan öğrenci, hiç okula gelmeyen ya da sınava girmeyen öğrenciden geriye düşebilecek.

MEB yüz yüze dönemde dahi öğrencilerin devam etmek zorunda olmadıklarını açıklamıştı. Devam zorunluluğu olmayan bir süreçten bahsediyoruz.

Şimdi soralım;
-yüz yüze eğitim,
-Uzaktan (canlı ders) ile öğretim
-EBA TV izleyerek öğrenme
aynı şeyler midir?

Burada bir adaletsizlik olacağı açıktır.

Bazı öğretmenler tüm öğrencilerime 100 tam puan vereceğim diyor. Burada da bir adalet yok. Ya çocuk aylarca köyde ise dünyadan bihaber ise hatta hasta ise nasıl olacak?
Bir kenara koyalım peki yüz yüze yazılıdan 90 alan öğrenciye performans olarak 100 verdiğinizde ortalaması 95 edecek. Yazılıya girmeyen ise 100 olarak değerlendirilmiş olacak. Yazılıdan 50 alan için ise puan 75 olacak. Burada da adalet yok.

Boş bırakılsa yani değerlendirme yapılmasa bu kez yazılısı olanın puanı(yüksek ya da düşük) olacak girmeyenin hiç puanı olmayacak. Kaldı ki bakanlık puan verin diyor.

Bunları bir kenara koyalım.
Ölçme değerlendirme yapmış olmak için yapılmaz. Ölçme değerlendirme bakan beyin de söylediği gibi eğitim öğretim sürecinin güne ve geleceğe ışık tutması açısından pusula görevi görsün diye yapılır.
Bu gidişle pusula iyice şaşacak. Birlik sağlanmasına imkan olmadığı gibi sonucu anlamsız ve bugün ile gelecekte (LGS başta olmak üzere ) adaletsizliği körükleyecek bir uygulama olacak.

Hukuki duruma bakacak olursak;

MEB pandemi döneminde olağanüstü durumlar için bir düzenleme yaptı.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği madde 33’e şu hükmü ekledi:
” (4) (Ek:RG-8/5/2020-31121) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.”

Yani, pandemi durumlarında uzaktan eğitim yapılabilir ama uzaktan eğitime puan verilmez diyen MEB şimdi kalkmış uzaktan dahi yapılamayan derslere puan verin diyor.

MEB bu kararını gözden geçirmeli bir an önce açıklama yaparak öğretmen ve öğrencileri rahatlatmalıdır.

MEB tüm öğrencilere eşit eğitim veremediği durumda eşit şartlarda sınav da yapamamışken değerlendirme yapmamalı tüm kademelerde değerlendirmeyi ikinci döneme bırakmalıdır.

Elbet ikinci dönemin garantisi yoktur fakat eşitlik adına başkaca çıkış yolu bulunmamaktadır.
MEB yüz yüze sınava girip başarılı olan öğrencilerin bu puanları hakkında tercih hakkı vermeli ve ikinci dönem bu notları öğrenci tercihine göre değerlendirmeye katmalıdır.

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/946365/ortaokul-ogretmenlerinde-not-sorunu.html