11 Aralık 2013

Z.Engelliler ve T.Tasarım mağdurlarına müjde

ile Maksut Balmuk

headline (2)MEB Alan değişikliği takvimini ve kuralları açıkladı.

MEB; geçen yıl Zihinsel Engelliler ve Teknoloji Tasarım Alanına geçip mahkeme kararıyla atamaları iptal olan öğretmenler için alan değişikliği yazısında açıkça değinmemiştir.

Buna rağmen, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yargı kararı doğrultusunda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurmuş ve sorunu çözmeye yönelik olarak karar alınmıştır.

5 Aralık 2013 tarihli karara göre;
Teknoloji Tasarımla ilgili 90 saatlik kursu tamamlayanlar bu alana,
Zihinsel Engellilerle ilgili 540 saatlik kursu tamamlayanlar da bu alana geçebileceklerdir.

Geçen yıl Teknoloji Tasarım alanına geçenlere bu alanda verilen 90 saatlik kursu tamamlayan öğretmenler isterlerse bu alan değişikliğinde (gelecek hafta) başvuru yapabilecekler ve Teknoloji ve Tasarım alan öğretmeni olabileceklerdir.
Geçen yıl Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine atanıp atamaları mahkeme kararıyla iptal olanlar ise;
Geçen yıl 160 saatlik kursa tabi tutulmuşlardı. Bu öğretmenler kalan süreyi de tamamlamak üzere kurs açılacaktır. Bu kursu tamamlayanlar yani 540 saati tamamlayanlar isterlerse Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine geçirileceklerdir.
Şöyle ki; Bu durumdaki öğretmenlere valilikler duyuru yapacakve isteyenler Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğinde görevlendirilecek, görevlendirilen öğretmenlere aynı zamanda kurs açılacak ve eksik saatleri tamamlanacak. Kursu tamamlayan öğretmen Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği kadrosuna geçirilecek.

İşte kararMADDE 1- Temmuz 2009 tarihli ve 2622 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” a Geçici 9′ uncu madde eklenmiştir.“Geçici Madde 9- Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, Öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.”

Teknoloji Tasarım ile Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği alanına geçmek isteyen öğretmenlere yönelik bakanlık müjdesini sizinle paylaşıyoruz.

Bu konuda yani 540 saatle bu alan öğretmeni olunamayacağına yönelik ulaşan maillere rağmen önemli bir gelişme olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Çünkü bu öğretmene ihtiyacı olan öğrencilerimizin çok daha az eğitimden geçmiş daha az istekli öğretmenler tarafından idare edildiklerini biliyoruz. Ayrıca Özel Rehabilitasyon merkezlerinde de kısa süreli seminerden geçmiş sınıf öğretmenlerimiz çalışmaktadırlar. Kaldı ki istekli bir sınıf öğretmeni gerekli eğitimi de aldıktan sonra pekala ve başarıyla bu alanı doldurabilecektir. Geçen yıl yaşanan tecrübe bunun örneğidir. Bu geçiş zoraki olmayacağına göre bir sorun yoktur…

Bakanlık, özellikle İnsan Kaynakları bu noktada bence doğru yoldadır…

Maksut BALMUK