23 Ekim 2013

Z. Engelliler Öğretmenliğine geçenlerin sorunu çözülüyor

ile Maksut Balmuk
headline (1)MEB Alan Değiştirerek Zihinsel Engelliler Öğretmenliğine geçen öğretmenlerin sorununu çözmelidir.

 

444 sistemiyle oluşan Sınıf Öğretmenliğinde norm fazlası öğretmenlik durumu MEB tarafından ZihinselEngelliler ve Teknoloji Tasarım öğretmenliğinegeçiş yoluyla çözümlenmeye çalışılmıştı. MEBçözümü TTKB tarafından yayımlanan mütalaa ile işiçözdüğünü sanmışken açılan bir davada verilenkarar neticesinde iptal etmek zorunda kaldı.

İptallerin başlayacağı dönemde, Bakanlığa hukukdevleti kuralları çiğnenmeden yargı kararlarına uyma zorunluluğu da düşünülerek bu sorunuçözebileceğine ilişkin ilettiğimiz öneri kabul görecek gibi… Çünkü Bakan Sayın AVCI’ya alan değişikliği ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarda;

“Öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin soru üzerine Bakan Avcı, alan değişikliğiyle ilgili mahkeme kararından kaynaklanan sorunlar olduğunu, sınıf öğretmenlerinin farklı gerekçelerle alan değiştirerek tayin edildiğini hatırlatarak, çözümün yakın olduğunu belirtmiştir.

Avcı, ”Fakat mahkeme buna esas teşkil eden Talim ve Terbiye mütalaasını yeterli bulmamış ve demiş ki: ‘Bu konuda karar almış olmanız gerekir. Bizde bu durumda olan arkadaşlarımızı, uygulamada gördük kialan değiştirirken aldıkları ek hizmet içi eğitim yeterli değil bir çoğu mutsuz. Alan değiştirmiş ama geçtiğialanın becerilerine yeterince sahip değil. Dolayısıyla alanlarında devam etmek isteyenlere ilave birhizmet içi modülü de geliştirdik. Alan değiştiren öğretmenlerimizle ilgili sorun büyük ölçüde çözülmüş olacak” diye konuştu.”

Bizim de önerimiz bu noktada idi. Mahkemenin verdiği karar dikkatle incelenirse; sen mütalaa ile bu işiçözemezsin senin kim hangi alana atanır yönünde Talim Terbiye Kurulu (TTKB) Kararın var o karara uyman lazım, ayrıca 540 saat Hizmet içi eğitim alanlar Zihinsel Engelliler öğretmeni olabilir diyorsun kararında buna da uymamışsın diyor.

O zaman MEB bu öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerini tamamlamalı, TTKB kararını yenidendüzenlemelidir.

Bu durumdaki öğretmenlerin kararnameleri düzenlenerek ya eski okullarına ya da boş yerlere atamaları yapılmıştır. Bakanlık bu açıklamayı resmi yazıya dökerek bu şekilde geri dönüşlerin de önüne geçmesigerekirdi.

Sayın bakanın da söylediği gibi bu öğretmenlerimizden istekli olanlar görevlerine devam edebilirlerdi.İstekli olmayanlar yani bu alanda başarılı olamayacaklarını düşünenler ise Sınıf Öğretmenliğinedönebilirlerdi.

İsteklilerin bu işi çok iyi yürütebilecekleri hele hele mevcut durumdan çok daha iyi bir uygulama olacağıaçıktır. Birçok okulumuzda bu öğrencilerimize öğretmen bulunamadığı, 100 saati bile bulmayan hizmet içieğitim almış ücretli öğretmenlerle doldurulduğu düşünüldüğünde yapılacak işlemin doğruluğu bir kez dahaortaya çıkacaktır.

MEB’in bu tür hayati konularda kaplumbağa hızından kurtulup kararlar alması, çözüm odaklı olması gerekmektedir.

Tekrar hatırlatalım ki sınıf öğretmenlerini bir o yana bir bu yana savuran bakanlığın kendisidir. Çözümbulup mutlu edecek olan da bakanlık olmalıdır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel