25 Şubat 2016

Yetişme dönemindeki danışman öğretmen, puan veremeyecek

ile Maksut Balmuk

headline2016 yılındaki öğretmen atama sürecinde iki bölüm bulunmaktadır. Birincisi Yetiştirme Süreci ikincisi Adaylık Süreci.

Aday Öğretmenlik ve Danışman Öğretmenin Mevzuattaki yeri şu şekildedir:

“f) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni, “

MADDE 15 – (1)Aday öğretmenler, adaylık dönemlerininyetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.

Performans değerlendirmesi

MADDE 16 – (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il milli eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez.

(3) Performans değerlendirmesi, bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır.

Burada bahsedilen ilk dönem: aday öğretmenin atandığı okulda fiilen öğretmenlik yaptığı dönemdir.

Bu Danışman Öğretmen O Danışman Öğretmen Değil.

Aday Öğretmenler fiilen görev yapmaya Eylül ayında gideceklerinden o dönemde de kendilerine Danışman öğretmen atanacaktır. Çünkü şu anda atanan danışman öğretmenler yönetmelikte geçen danışman öğretmenler değildir.

Bu Danışman öğretmenler sadece yetiştirme sürecinde öğretmenlere adeta rehberlik edecek öğretmenlerdir.

Öğretmenlerin büyük bir kısmı yetiştirme sürecini atandıkları yerde geçirmediklerinden Adaylık sürecinde (göreve başladıktan sonra) bu danışman öğretmenlerden ayrılacaklar ve adaylık sürecinde kendilerine okul müdürlükleri tarafından ayrıca Danışman Öğretmen atanacaktır.

Yetiştirme sürecindeki danışman öğretmen adaylık için değerlendirme puanı verecek mi?

Aday öğretmenin fiilen derse girme dönemi yetiştirme sürecinden sonra olacağından bu Danışman Öğretmenler değerlendirme yapmayacaklar, değerlendirme puanı vermeyeceklerdir.

Aynı şekilde okul müdürü ya da müfettişler de yetiştirme sürecinde değerlendirme yapmayacaklardır.

Maksut Balmuk

www.memurlar.net”