25 Nisan 2015

Yabancı dil hazırlığı, diğer branşları nasıl etkiler?

ile Maksut Balmuk
headline
MEB, öğrencilerin yabancı dil eğitimini farklı bir yaklaşımla ele alarak ortaokul 1.sınıf yani 5.sınıfın yabancı dil hazırlık olması için çalışma yaptığını belirtmiştir.

 

MEB, öğrencilerin yabancı dil eğitimini farklı bir yaklaşımla ele alarak ortaokul 1.sınıf yani 5.sınıfın yabancı dil hazırlık olması için çalışma yaptığını belirtmiştir.

Bunun için de önümüzdeki yıl pilot uygulamayapılması öngörülmüştür. Yapılacak pilot uygulama ile önümüzdeki yıl çalışma başlatılacak. Pilot uygulama yapılarak durum tespiti yapılması yerinde bir uygulama olarak görülebilir fakat pilot uygulama yapılacak il ile diğer iller arsındaki farklılık nasıl giderilecek kafalarda soru işareti…

Bu uygulamaya geçilirken İngilizce öğretmen sayısının artacağı kesin. Ama İngilizce Öğretmeni artarkendiğer branşlarda azalma olması da normal karşılanmalı.

MEB 4+4+4 ile ilgili çalışma yaparken özellikle derslik konusunda İlkokullar lehine çalışmak zorunda kalmıştır. Çünkü onbinlerce sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştur. Bunu eritmek adına daha çok ilkokul daha az ortaokul açmıştır. Dönüşümü böyle planlamıştır.

Bu yıl ki istatistiklere baktığımızda bu yıl Devlet okullarında İlkokul için 220bin, Ortaokul için ise 140bin derslik kullanılıyor.

Yani her 36 dersliğin 22 tanesi İlkokul iken 14 tanesi ortaokul. Öğrenci sayıları arasında ise bu kadar bariz farklılık yok.

MEB bu tasarrufunu böyle kullanmışken, yüz binlerce öğretmen atama beklerken bir de yabancı dil hazırlık sınıfı açmak yeni mağduriyetler doğurabilir. Bunun için bakanlığın önlem alması gerekir. Bunun için hazırlık sınıfı uygulamasına geçilinceye kadar derslik sayısını yani okul sayısını arttırmak şart.

Hangi Branşlar Nasıl Etkilenir?

Etkilenme, çalışan öğretmen için norm fazlası olma tehlikesi olarak yansırken, atama bekleyenler için daha az kontenjan olarak yansıyacaktır….

Bizim ortaokullarımızda toplam şube sayıları her bir sınıf için yaklaşık 50bindir. Yani hazırlık sınıfı yapılması öngörülen 5.sınıflarımızda yaklaşık 50bin şubemiz vardır.

Ortaokullarımızın haftalık ders çizelgesi:

Şeklindedir.

Temel Eğitim Genel Müdürü sayın Funda KOCABIYIK yaptığı açıklamada;

“”Bizim planladığımız sisteme yönelik yeni bir müfredat hazırlanacak. Henüz daha 5. sınıfların müfredatının felsefesini hazırlıyoruz. Şu anda planladığımız bunlar. Hedefimiz yabancı dil eğitiminin haftalık 16 saatle 20 saat arasında olması. 6-8 saat matematik, bilim ve fen uygulamaları, 6-8 saat Türk dili uygulamaları, 4-6 saat arasında da spor, sanat uygulamaları gibi bir planlamamız var. Fakat bu saatler biraz aşağı, biraz yukarı olabilir.”

Diyor.

Bu uygulama bize Liselerde uygulanan hazırlık sınıflarını hatırlatıyor.

Bugün Hazırlık sınıfı bulunan liselerimizde Hazırlık sınıflarında;

20 Saat yabancı dil. 4 Saat Türkçe, 3 saat Matematik, 4 saat ikinci Yabancı dil, 2saat Beden Eğitimi uygulanıyor.

 

Rehberlik ile beraber toplam 34 saat ders yapılmaktadır Hazırlık Sınıfı Olan Anadolu Liselerinde.

 

Ortaokullarda başlayacak uygulama da üç aşağı beş yukarı aynı olacak, ikinci yabancı dilin yerini başka dersler alabilecektir.

Sayın genel müdürün açıklamalarından da hareketle İngilizce dersinin 16-20 saat arası yapacaksak diğer alanlardaki düşüşü hesaplamamız gerekir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mağdur olmaması için bakanlığın tedbir almasını tekrar önerdikten sonra etkilenme ne kadar olur ona bakalım.

5.sınıflarımızda 50bin şubemiz olduğunu düşünürsek;

Her 1 saatlik azalma ülke genelinde toplam 50bin saate denk gelecektir. Bir öğretmenin zorunlu ders saati 21 olarak ele alınırsa bu da 50.000/21=2.380 (yaklaşık) öğretmene denk gelir.

Yani siz 5.sınıflardaki Örneğin 3 saat olan Sosyal Bilgiler dersinin 2 saate düşürürseniz 2.380 kadro azalması olur. Bu bazı okullar için norm fazlası olarak ortaya çakacak, atama bekleyen öğretmen için ise az kontenjan olarak.

Bu dersin tamamını (3 saatini de) kaldırırsanız. 7.140 öğretmen demektir.

Kaba bir hesapla İngilizce dersini 20 saat yaparsanız bu okullardan diğer alanlarda 17 saat ders azaltmış olursunuz. O zaman toplamda 40.460 norm daralması yaratırsınız.

İşte bu nedenlerle bakanlığın tedbirli olması, bir tarafı yaparken bir tarafı bozmaması gerekir.

Tabii ki öğrencilerimiz iyi eğitim alsınlar en iyi şekilde Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimlerin yanında Yabancı Dil’i de öğrensinler fakat uygulama enine boyuna iyice tartışılmalıdır. Dünya uygulamaları, özellikle özel okullarımızdaki uygulamalar değerlendirilmelidir. Sorunun sadece haftalık ders saatinden kaynaklı olmadığı, öğretmen eğitimi, öğrenci hazır bulunuşluğu, eğitim materyalleri, müfredat… gibi konular her yönden ele alınmalıdır. Ayrıca 5.sınıflarda sınıf mevcutlarının ne olması gerektiği de belirlenmeli ve bu konuda da tedbirler alınmalıdır. Örneğin 50mevcutlu bir sınıfta yabancı Dil Öğretilebilir mi tartışılmalıdır.

Bu arada zaten ihtiyaç ve talep varken normları daraltacak uygulamalardan da kaçınılmalıdır. Aksi halde boşu boşuna 4+4+4 geçişinde Sınıf Öğretmenlerine yaşatılan kabus branş öğretmenlerine yaşatılmaktan öteye gidilemeyecektir. Bunun en kestirme yolu da derslik sayısını arttırmaktan geçmektedir.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/511472