7 Ocak 2014

VALİYE SKANDAL BELGE İMZALATTILAR

ile Maksut Balmuk

20140107_633704İstanbul’da yaşanan bir soruşturma olayında Vali Hüseyin Avni MUTLU’ya skandal denecek bir belge imzalattılar.

Okul müdürü başka bir konuda soruşturmageçirdiği halde valiye sunulan Kademe İlerlemesinidurdurma cezasına ilişkin Disiplin Kurulu Kararında okulda açılan kursta fazla para aldığı yazıldı.

Oysa ki soruşturmaya tabi olan kişinin böyle bir konuda soruşturması yok. İddia yok. Bu şekildeişlem yapılacak kurs da yok okulda.

İl Disiplin Kurulu Kararına istinaden yazılan yazı vali MUTLU’ya imzaya açılmış ve imzalatılmış.

Okul müdürü de Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası aldığından müdürlükten alınarak öğretmen olarak bir okula tayini çıkarılmış.

Gerçek konu ne bir de ona bakalım:

Daha önce de basında ve sitemizde de yer aldığı şekilde konu: “Yeni Ortaöğretim Sistemini Bir Grup Züppe Hazırlayıp Bakan Mı Sundu?” şeklinde Twit atılması. Yani Züppe kelimesinin hakaret sayılması.

Bu Twit üzerine açılan soruşturma konusu Disiplin Kurulu Kararında yanlış yer aldı. Kurul kararını Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Eğitim Denetmenleri Başkanı, Lise Müdürü, İlköğretim Müdüründen oluşuyor.

Bu kadar kişiden biri dahi bu konuda itirazda bulunmuyor.

Hepsi de imza atıyor ve valilik makamında bu şekilde teklif ediliyor.

Disiplin kurulu üyelerinin büyük bir kısmı da, onayı sunan İl Müdürü de, okul müdürünü çok iyi biliyor. İsmini ve konuyu hatırlamaması mümkün değil.

Olmayan soruşturma konusundan ceza alan okul müdürü de görevden alınıyor.

Disiplin kuruluna resmi yazı da sunulduğu ve Züppe kelimesinin hakaret olmadığı ispatlandığı halde kurulüyeleri, bu belge geçerli ama halk dilinde böyle algılanmıyor diyorlar.

Türkiye’nin en büyük ilinde görev yapan Disiplin Kurulu hukuk kurallarını, geçerli belgeleri mi göz önüne almalı yoksa kendi algılarına göre halk dilini mi? Hukukta örf, adet yada halk dili uygulaması hukuk kurallarına göre, belgelere göre karşılık bulunmayan durumlarda geçerlidir.

İşte Türkiye’nin bu konuda tek yetkili kurumunun görüşü;

Şimdi bu durumda Disiplin Kuruluna nasıl güvenilecektir?

Aynı disiplin kurulu daha önce de yanlı ve yanlış kararlara imza atmıştı. Aynı konuda önüne gelen 4 dosyanın içerikleri, savunmaları üyeleri aynı olmasına rağmen iki dosya için bir alt ceza teklif edilmesi, diğer ikisi için ise verilen eczanın aynen uygulanmasına karar vermişti.

Şimdi konu Yüksek Disiplin Kurulunda;

Yüksek Disiplin Kurulu kararını bir an önce verecek mi merak konusu?

Soruşturmayı jet hızıyla yapan her gün ne oldu diye soranlar itiraza gelince de aynı hassasiyetigösterecekler mi?

Yoksa; ceza verirken jet hızı, itiraza gelince kaplumbağa hızı mı işletilecek?

Son bir not: Bu hatanın sorumluluğunu bir memura yüklemeye kalkanlar olursa bu yapılanhatadan da vahim olur.

Sayın vali sormaz mı siz neye imza attığınızı bilmiyor musunuz? Diye…

http://www.memurlar.net/haber/446490/

 

HABERTURK_20140107_7