28 Kasım 2022

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık’ta ek ödeme alır

ile Maksut Balmuk

MEB kariyer basamakları sürecini açıklamıştı. Takvime göre 12 Aralık 2022’fe açıklanması gereken sınav sonuçları sürpriz bir şekilde 24 Kasım’da açıklandı. Yine takvime göre sertifikanın düzenlenmesi ve öğretmenlerin ek ödeme alması Ocak2023 maaşına göre planlanmıştı.

Yönetmeliğe göre öğretmenlerin mali haktan yararlanabilmesi için sertifika düzenlemesi gerekiyor. Sertifika düzenleme yetkisi ise MEB’de.

Yönetmelik maddesi şöyle:

“2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.”

Sınav sonuçları da açıklandığına göre sertifika ve ek ödeme için kanuni bir engel söz konusu değil.

MEB tarafından 15 Aralık 2022 öncesi (maaşlar erken hesaplandığından daha önce olması daha yerinde olur) sertifika düzenlenirse öğretmen ek ödemeyi hak eder ve alır.

Kanuna da bakacak olursak;

“MADDE 8 – (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “% 40’ına” ibaresi “% 120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi “% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Kanundan da anlaşılacağı üzere 15 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek olan ek ödemenin oranıdır ve 15 Ocak 2023 sonrası tutarı belirlemede yetkili Cumhurbaşkanıdır. Bu konuyu daha önce ele almıştık.

Sonuç olarak MEB hızlı hareket edip 15 Aralık 2022 öncesinde sertifikaları düzenlerse yeni ( 2022 sürecinde) uzman öğretmen olanlar öğretmenler 15 Aralık maaşında mevcut(2005-2006 sürecinde olanlar ) uzman öğretmenlerin almakta olduğu 633TL ödemeyi yeni başöğretmen olanlar ise 1266 TL alırlar.

15 Ocak 2023 maaşında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tutarda ek ödeme maaşlara yansır.

Yani kanun; ek ödemede artışı (3 kat kadar) 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer diye düzenlemiştir. Uzman/başöğretmen uygulamasını değil.

Böylece Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek olası iptal kararında da AYM’nin iptal kararlarının geriye yürümezlik hukuki durumu da gerçekleşmiş olacaktır.

Maksut BALMUK

Kaynak: Memurlar.Net