16 Ağustos 2016

TEOG’da yerleşen öğrenciler seçmeli dersleri ne zaman seçecek?

ile Maksut Balmuk

TEOG’da yerleşen öğrenciler seçmeli dersleri ne zaman seçecek?

Uygulamada yanlışlıklar yapıldığına yönelik gelen bilgilerle ilgili okul idarelerini uyarmak ve velilere yardımcı olmak adına mevzuatı tekrar hatırlatalım.

Bilindiği üzere 2015-2016’da okumakta olan Ortaöğretim (Lise ) öğrencileri 2016-2017 de okumak istedikleri seçmeli dersleri Şubat2016 ayında belirlemişlerdi.

Hem bu yıl liseye başlayacak hem de kayıtlı öğrenciler için ilgili madde şu şekildedir:

Ortaöğretim Kurumları madde 11:

Ders seçimi

MADDE 11– (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri, okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.

(4)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları ile resmi özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar aranmaz.

(5)(Ek:RG-13/9/2014-29118) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir. “

Bu maddede de belirtildiği üzere;

– Seçmeli dersin açılabilmesi için 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir

– Mevcut öğrenciler seçmeli derslerini ikinci dönemin ilk haftasında seçmektedirler.

– Okula yeni kayıt olan yani 9. Sınıf öğrencileri seçmeli derslerini ders yılının ilk haftasında yani 19 Eylül haftasında seçeceklerdir.

– Yıl içinde ders seçen ara sınıf öğrencileri de 19 Eylül haftasında tercihlerini değiştirebilirler.

Okul idarelerinin bunun dışında bir zorlama yapmaları ya da TEOG yerleştirmesi sonucunda okula kayda gelen öğrenci velilerine seçmeli ders tercih formu imzalatmaları mümkün değildir.

Maksut BALMUK