27 Haziran 2015

TEOG’da skandal yolda…

ile Maksut Balmuk

manşet2MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

http://www.memurlar.net/haber/522984/

Bu değişikliklerden bir tanesi yeni bir TEOGskandalı yaratacak nitelikte.
Yapılan değişik şöyle:
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı
MADDE 28 – (1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.
Bu madde şu şekilde değişti:
Madde 28 – (1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.
Değişikliğin anlamı:
Yıl sonu başarı puanı hesaplaması daha önce öğrencinin tüm ders puanları toplanıp haftalık toplam ders saatine bölünerek hesaplanıyordu.
Düzenleme ile ders puanı haftalık saate çarpılacak çıkan sonuçlar toplanacak ve haftalık toplam ders saatine bölünecek. Yani ağırlıklı ortalama hesaplanmış olacak.
Değişikliğin anlamını örnekle açıklayacak olursak; 
Değişiklikten önce;
Haftalık ders saati 1 olan Müzik dersinden 100 , 5 saatlik ders olan Türkçe’den 50 olan öğrenci ile Müzik dersi 50, Türkçe Dersi 100 olan eşit tutulurken
Yeni düzenlemede ders saati fazla olan Türkçe Dersinden yüksek puanı olan avantajlı olacak.
Başka bir deyişle: Haftalık ders saati düşük olan Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Seçmeli Ders… gibi derslerden yüksek puanı olup Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe gibi çok saatli dersleri düşük puanla geçen öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanları doğal olarak TEOG yerleşme puanları da düşecektir.
Bu değişiklik 2015 TEOG Yerleştirme Puanı Hesaplanırken Uygulanacak mı?
Yönetmelik değişikliğinin yürürlük maddesi MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Diyor. Yani madde yürürlüğe girdi.
Burada MEB yanlış Hesap yapmıştır. 
Normal şartlarda TEOG yerleştirme puanları 24 Haziran 2015 te açıklanacaktı. Bu durum aylar öncesinden ilan edilmişti.
Tam da açıklanacağı sırada soru iptali için davalar olduğu görüldü ve bu nedenle erteleme kararı alındı.
Yönetmelik değişikliği 25 Haziran 2015 te yayımlandı.
Eğer sonuçlar 24 Haziran 2015te açıklanmış olsaydı hukuken bir sorun olmayacak, puanlar eski sisteme göre hesaplanacak ve açıklanmış olacaktı. Ardından da yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmiş olacaktı.
Hukuken Puanların Yeni Sisteme Göre Hesaplanması Mümkün…
Evet yönetmelik değişikliği yürürlükte olduğuna göre puanlar yeni sisteme göre hesaplanabilir. Fakat veli buna itiraz ederse yeni bir kaos ortaya çıkar.
Kaldı ki bugün konu ile ilgili bilgime başvuran bir gazeteci konuyu bakanlığa sorduk ve yeni sistem gelecek yıl uygulanacak dediler dedi.
Gelecek Yıl Uygulanması Doğru mu?
Mevzuat yürürlükte iken uygulamayı gelecek yıla ertelemek doğru değil. Bu hesaplamanın da mağdurları olacaktır. İtiraz edip dava etmeleri halinde haklı çıkarlarsa büyük bir kaosla karşı karşıya kalınır.
Öneri: 
Öncelikle söyleyelim MEBin zamanlaması çok yanlış olmuştur. Böyle bir değişikliğin bu sıkışık dönemde yapılması sorunun en temel kaynağıdır. Kaldı ki değişen maddelere bakıldığında çok da elzem bir durum yoktu. Yani bu değişiklik birkaç hafta sonra yapılsaydı hiçbir sorun çıkmazdı. En azından bu madde bu zamanda değişmemeliydi.
Eğer yeni bir skandal ortaya çıksın istenmiyorsa, MEB YEP puanlarını yayımlamadan yani bu iki gün içerisinde bir değişiklik maddesi yayımlayarak;
25 Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yürürlüğe girer şeklinde bir değişikliği yayımlamalıdır.
Gelecekte yaşanacak kaosların önüne geçmek ve çocuklarımızın yeni bir skandalla karşı karşıya bırakılmaması için MEBin mutlak suretle tedbir alması gerekir.
Hafızalar 2013 SBS skandalını unutmuş değil.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/523289