21 Ocak 2014

TEOG Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

ile Maksut Balmuk

headlineTEOG Sınavlarına İtiraz İçin Cuma Son Gün

Bu yıl ilk kez ve bu yıl yapılan TEOG(Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavlarının sonuçları 20.01.2014 Pazartesi günü açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenci ve veliler beklemedikleri sonuçları aldıklarından itiraz etmek istemektedirler.

Bunun için kılavuzda yer alan,

“ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

a. Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

ç. İtiraz ücretini yatırıp banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d. İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.”

Hükümleri gereği 24.01.2014 Cuma gününe kadar itiraz etmeleri gerekir.

Yani veliler;

Öncelikle bankaya 10 TL yatıracaklardır. Üstelik her ders için ayrı ücret alınacaktır. Ardından dilekçe ile banka dekontunu bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

Bu noktada bakanlığa tavsiyemiz;

1- Böyle hayati bir konuda öğrencilerden para almak doğru değildir. Ola ki hata MEB kaynaklı ise öğrencinin ücret ödemesi ne kadar doğru olur? Bu nedenle itiraz ücreti kaldırılmalıdır.

2- Ayrıca bakanlık TEOGS uygulamasına devam edecekse veliye kolaylık sağlayacak yöntemler bulmalıdır.

3- Veli bankaya para yatırmak bir yana bir de posta masrafıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunun için zaman kaybı da söz konusu olacağından öneri olarak;

– Parada ısrar edilecekse parayı yatıran velinin parayı yatırdıktan sonra e-okul sistemi bunu algılamalı ve veli okuluna dilekçe vererek okul idaresi e-okul’da açılacak dilekçe modülünde işaretleme yapabilmelidir.

– Bu işaretlemeden sonra bakanlık sistemden gördüğü öğrencilerin kağıtlarını inceleyerek sonuçlandığında veliye SMS yoluyla bilgi vermelidir.

– Böylece zaman, kırtasiye ve posta masrafına dayalı israfın önüne geçilmiş olacaktır.

Ayrıca her sınav için 10,00 TL veliler için büyük bir külfet oluşturacağından ücret konusu gözden geçirilmelidir.

MEB’in özellikle bazı derslerden başarılı olduğu halde bazılarında çok başarısız olan öğrencilerin kağıtlarını resen yeniden incelemelidir. Ola ki öğrenci kitapçık türünü işaretlemeye yönelik hata yapmışsa bu tür hataları resen düzeltebilir.

MEB ayrıca kaynaştırmaya tabi öğrencilerimizi bu sınava sokarak mevzuat gereği de hata yapmıştır. Bu öğrenciler için tedbir alınmalıdır.

MEB kapalı kutuyu oynamayı bırakmalı;

Sınavda dersler bazında ortalamaları açıklamalı,

Dersler bazında puanın nota dönüştürülmesi sonucu not olarak (1,2,3,4,5) alan öğrenci sayılarını kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Aynı şekilde hiçbir sınava girmeyen öğrenci sayısı açıklanmalıdır.

İller ve dersler bazında ortalamalar açıklanmalıdır.

Bu sonuçlar bilimsel veri oluşturacak veriler olup kamuoyu ile paylaşılması yerinde olacaktır.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/HABER/450466