27 Mart 2015

Telafi eğitimine ek ders ödemeyen iller var

ile Maksut Balmuk

headline (1)

Telafi eğitimine ek ders ödemeyen iller var
Telafi eğitimi konusunda il milli eğitiminden il milli eğitime farklılık var.

Telafi eğitiminde öğretmenlerin mağduriyeti giderilmeli ve ülke genelinde birlik sağlanmalıdır.

Bunun için de duruma bakanlığın el atması gerekir.

Konuya gelirsek;

Bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ilimizde okullar tatil edilmiştir. Bu nedenle telafi eğitimi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konuyu Memurlar.net editörü Ahmet KANDEMİR ele almış ve gerekçeleriyle beraber ödeme yapılması gerektiğini açıklamıştır. http://www.memurlar.net/haber/504442/

“Telafi eğitimi yapana, ek ders verilir mi?

Telafi eğitimi çalışmalarına katılan öğretmen ve yöneticiye 10 saate kadar ek ders ücreti verilir

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Telafi eğitimi ve yetiştirme programı” başlıklı 33. maddesine göre,

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Telafi programı” başlıklı 61. maddesine göre,

eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle okulların tatil edildiği günler için telafi eğitimi ve yetiştirme programı düzenlemek durumundadırlar.

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasında;

“(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler içindönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.”hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; ilgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilmektedir.

Bu nedenle cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra yapılan derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen Telafi Eğitimlerinde görevlendirilen öğretmenlere (Bu öğretmenler yapılamayan dersin öğretmeni olabileceği gibi başka öğretmenlerde olabilir.) 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden haftada 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir.

Telafi eğitimin yapılabilmesi için Ek dersle ilgili kararın 8. maddesi 1. Fıkrası onayınca ders programı ve öğretmen görevlendirilmesi onayı alınmalı ve ek dersler ödenmelidir.

Ahmet KANDEMİR”

Bu açıklamanın yanı sıra toplu sözleşme ve ders ücretlerine ilişkin esaslardaki maddeleri de kıyaslayalım.

“Toplu Sözleşme Hükmü

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Esaslardaki madde:

“Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,…. görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ….ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir”

Sözleşme hükümlerine baktığımızda öğretmenin hava koşulları nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, esasların 8.maddesine göre de telafi eğitiminde ücret ödenmesi gerekir.

Bunu neden yazıyoruz?

Çünkü: bazı illerde telafi eğitimlerine ücret ödenmesi konusunda sorun çıkarıldığı görülmektedir. Gerekçe olarak da öğretmenler bu ücreti sözleşme gereği aldıkları şeklindedir.

Bu uygulama yanlıştır çünkü:

– Telafi eğitimlerinin büyük bir kısmı hafta sonu yapılmakta ve hafta sonu ücreti farklıdır.

– Telafi eğitimi yapmayan iller ya da kurumlar da vardır ve yapan ile yapmayanın bir olması kabul edilemez.

– Normal eğitim zamanında görevli bir öğretmen kar tatilinde ücretini almıştır. Aynı öğretmen şu anda doğum iznine ayrılmıştır. Telafi eğitiminde başka öğretmen görevlendirilmiştir. Bu durumda nasıl ödeme yapılacaktır?

– Esaslarda telafi eğitimine ilişkin madde tamamen bağımsızdır. Bu nedenle sözleşme hakkı ile gerekçelendirilmemesi gerekir.

Bu durumun yaşandığı illerden birisi de İstanbul’dur ve İl Milli Eğitim müdürlüğü ödeme yapılmaması noktasında ısrar etmektedir.

Görüş soran bir okul müdürlüğü için verilen cevapta “esaslara göre işlem yapılmalıdır” şeklinde cümleler var. Bu cümleden;

Esasların 8.maddesine göre ödeme yapılmadır mı anlaşılmalı yoksa hayır ödeme yapmayın mı anlaşılmalıdır?

Biz ödeme yapılması gerektiğini anladığımız halde uygulama bu yönde değildir.

Bakanlığın bu duruma el atması ve açıklama yapması gerekir.

Kaldı ki telafi eğitiminde okulları serbest bırakmayan zorunlu tutan Sarıyer gibi ilçeler uyarılmalı ve zümre öğretmenlerinin ihtiyaç belirlemelerine göre işlem yapılması sağlanmalıdır. Hafta sonu yada hafta içi yapılan bu eğitimlerden randıman alınamamaktadır. Bir çok öğrenci gelmemekte ya da sadece devam zorunluluğu (liselerde) okula gelmektedir. Böyle olunca konu amacından sapmaktadır. Zorunlu olmadıkça telafi eğitimi açılmamalı, zorunluluğu da zümre öğretmenleri belirlemelidirler. Örneğin Beden eğitimi dersinden telafiye ihtiyaç yoksa zoraki telafi açmak anlamsızdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen

www.maksutbalmuk.com.tr