24 Eylül 2012

Teknoloji ve Tasarım normu yanlış mı hesaplanıyor?

ile Maksut Balmuk

Norm kadroların düzenleneceği bugünlerde Teknoloji ve Tasarım Dersinin norm hesaplamasının yanlış hesaplanıp hesaplanmadığını ele almak istiyoruz.

Tüm öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım alanına geçişine izin verilen bu dönemde bu dersin normu ile ilgili idarelerin yanlış uygulamalarına vurgu yapmak gerekir.

Bir dersin normu; o dersin bulunduğu tüm şubeler düşünülerek şubelerde okutulan ders saati toplanarak belirlenir.

Oysa ki Teknoloji ve Tasarım dersinde norm belirlenirken öğrenci sayısı göz önüne alınmalıdır. Evet öğrenci sayısı düşünülmelidir.

Şöyle ki;

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programına bakalım:

?? Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.?

Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen Öğretim Programında yer alan bu ifadelere göre norm belirlenirken sınıf mevcutları da gözetilmelidir.

Şöyle örneklendirelim:

Bir okulda sınıf mevcutları 25 ise ve Teknoloji Tasarımın okutulduğu şube sayısı 12 ise bu okuldaki ders saati sayısı 24 olur ve norm 1 olarak belirlenir.

Aynı okulda sınıf Mevcutları 25’ten fazla ise örneğin 30 ise sınıf bu derslerde ikiye bölünmelidir ve norma esas saat 48 olmalıdır. Böylece norm 2 olarak belirlenmelidir. Aynı durum sınıf mevcutları 40’ın üstüne çıktığında bir kat daha artacaktır.

Norm kadro belirlemelerinde bu hususun bakanlıkça açıklanması ve okulları uyarması gerekecektir.

Ayrıca daha önce ele aldığımız fakat bugüne kadar açıklama yapılmayan liselerdeki Görsel Sanatlar/Müzik derslerinde normun nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamanın da yapılması gerekir.

Örneğin; 15 şubeli bir okulda 30 kişilik sınıflar varsa ve her sınıfta 15 öğrenci Görsel Sanatlar, 15 Öğrenci de Müzik dersini seçmişse norm belirlenirken Görsel Sanatlar için 15 saat, Müzik için 15 saat değerlendirmesi yapılıp her bir ders için ayrı ayrı norm belirlenebilir mi?

Bu uygulama hali hazırda vardır fakat son günlerde MEB bürokratları kafaları karıştırmıştır. Biz de bu konuyu; ?? haftalık ders çizelgelerinde Görsel Sanatlar/Müzik zorunlu dersi bulunmaktadır Bir çok okulda da öğretmen ve mekan varsa bu derslerde sınıf bütünlüğü bozulmaktadır. Örneğin 40 kişilik bir sınıfta Görsel Sanatlar dersini 24, Müzik Dersini de 16 kişi seçmişse iki ayrı öğretmen aynı saatte iki ayrı mekanda ders işlemektedirler. Bu konuda bir okulumuz sözlü olarak bilgi sorduğunda sakın bölmeyin bölerseniz devleti zarara uğratmaktan iki öğretmen istihdam etmekten soruşturma yer zimmet çıkar deyince okul normu düşürdü ve iki öğretmen fazlalığa düştü. Bir de sınıf bütünlüğü yönündeki bu talimat çıkınca kafalar iyice karıştı. İlden norm bölümünden F hayır bölemezsiniz, ilçeden A olur mu bölünecek, bakanlıktan TTKB’de N bölünemez, bakanlıktan A ise bazılarına bölebilirsiniz bazılarına bölemezsiniz cevaplarını verince ortalık karıştı. Bugün okullar açılıyor kim ne yapacağını bilmiyor.? Cümleleriyle ?Okul müdürleri için yeni mevzuat: Bakanın açıklamaları? başlıklı yazıda http://www.memurlar.net/haber/285266 ele almıştık.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/287975/teknoloji-ve-tasarim-normu-yanlis-mi-hesaplaniyor.html