2 Haziran 2015

Takdir ve teşekkür hesaplama

ile Maksut Balmuk

headline

1- İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin

“Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 – (1) İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.”

Maddesi gereğince;

Teşekkür ya da Takdir Belgesi almak için;

Bu belgeler 4,5,6,7,8. Sınıf öğrencilerine verilir. 1,2,3. Sınıf öğrencilerine Teşekkür ve Takdir Belgesi verilmez.

Türkçe dersiniz en az 55 olmak zorunda,

Diğer derslerinizin ortalaması en az 45 olmak zorunda,

Puanlara bakılırken dönem puanına bakılması gerekir. Yani belgeler dönemliktir. Yıl sonu puanına bakılmaz.

Bugünlerde belge hesabı yaparken 2.dönem puanlarınıza bakmanız lazım.

Yıl sonu ağırlıklı puan ortalamanız 70,00 ile 84,99 arasında ise Teşekkür Belgesi

85,00 ve daha sütünde ise Takdir Belgesi alırsınız.

Dönem Ağırlıklı puanı nasıl hesaplanır?

Örneğin Haftada 3 saat ders gördüğünüz Sosyal Bilgiler dersinizden ikinci dönem puanınız 55 ise ağırlıklı puan için;

Dersin Puanı X Haftalık Ders Saati= 55 X 3 =165 puan.

Bu şekilde tüm derslerin ağırlıklı puanını hesaplayın.

Sonra bu puanları toplayın.

Ve çıkan sonucu haftalık toplam kaç saat ders varsa o sayıya bölün.

Sadece puanını hesapladığınız derslerin haftalık saatlerini toplayın. Örneğin puan verilmeyen Rehberlik dersiniz varsa bunu hesaba katmayın.

Örnek: Haftalık ders saatiniz toplamda 35 ise ve puan verilmeyen 1 saatlik rehberlik dersiniz varsa toplam sonucu 34’e böleceksiniz.

Aynı şekilde ikinci dönem puan almadığınız, boş geçen bir dersiniz varsa onu da hesaba katmayacaksınız.

2- ORTAÖĞRETİMDE (LİSELERDE)

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Göre;

“Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 159– (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160– (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.”

Maddelerine göre Ödül verilir.

Lisede öğrencinin belge alabilmesi için;

– Davranış Puanlarının 100 olması gerekiyor. Yani o dönemde hiç Disiplin Cezası almamış olması gerekiyor.

– Tüm derslerden başarılı yanı en az 50 puan almış olması gerekiyor.

– Puanlara bakılırken dönem puanına bakılması gerekir. Yani belgeler dönemliktir. Yıl sonu puanına bakılmaz.

– Bugünlerde belge hesabı yaparken 2.dönem puanlarınıza bakmanız lazım.

– Yıl sonu ağırlıklı puan ortalamanız 70,00 ile 84,99 arasında ise Teşekkür Belgesi

– 85,00 ve daha sütünde ise Takdir Belgesi alırsınız.

Ayrıca; Okul süresince en az üç öğretim döneminin tümünde Takdir Belgesi alırsanız ayrıca Üstün Başarı Belgesi alırsınız.

Örneğin; 9.sınıfın 1 ve 2. Dönemi, 11.Sınıfın 1 ve 2. Dönemi ve 12.Sınıfın 1 ve 2.Dönemi Takdir aldıysanız üstün başarı belgesi almaya hak kazanırsınız.

Dönem Ağırlıklı puanı nasıl hesaplanır?

– Örneğin Haftada 6 saat ders gördüğünüz Matematik dersinizden ikinci dönem puanınız 60 ise ağırlıklı puan hesabı:

– Dersin Puanı X Haftalık Ders Saati= 60 X 6 =360 puan.

– Bu şekilde tüm derslerin ağırlıklı puanını hesaplayın.

– Sonra bu puanları toplayın.

– Ve çıkan sonucu haftalık toplam kaç saat ders varsa o sayıya bölün.

– Sadece puanını hesapladığınız derslerin haftalık saatlerini toplayın. Örneğin puan verilmeyen Rehberlik, Sosyal Etkinlik ya da Bilgi Kuramı dersiniz varsa bunu hesaba katmayın.

– Örnek: Haftalık ders saatiniz toplamda 40 ise ve puan verilmeyen Rehberlik 1 saat, Sosyal Etkinlik 2 Saat ve Bilgi Kuramı 2 saat varsa (toplam 5 saatlik dersin puanı yok) toplam sonucu 35’e böleceksiniz.

– Aynı şekilde ikinci dönem puan almadığınız, boş geçen bir dersiniz varsa onu da hesaba katmayacaksınız.

Maksut BALMUK

Öğretmen