26 Aralık 2012

Şube müdürü görevlendirmelerinde şeflere öncelik vermek ne derece doğru?

ile Maksut Balmuk

Şube müdürü görevlendirmelerinde şeflere öncelik vermek ne derece doğru?

MEB tarafından yayımlanan 2012/44 nolu genelgeye göre;

Birinci öncelikli olarak Öğretmen dışı personel,ikinci olarak eğitimi kurumu müdürleri ve müdüryardımcıları, son olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Valiliklerce öğretmenler, şube müdürü olarak görevlendirileceklerdir.

Genelgeyi ilk okuduğumuzda şube müdürlüğü için okul yöneticilerini alt önceliklere almanın mantığını çözmeye çalıştık.

Sayın bakanın öğretmen görevlendirmelerine karşı duruşunun bunun gerekçesi olabileceğini bu nedenle de önceliğin İlçedeki Şeflere verildiğini değerlendirdik. Bir de yapılan işlemin görevlendirme olduğu asaleten atama olmadığı düşünüldüğünde bu sürecin kısa olacağı düşüncesiyle çok da önemsemedik.

Bakanlığın bu genelgeye ihtiyaç duymasının sebebi yeni yasa ile tahsis edilen bine yakın Şube Müdürlüğü kadrosunun boş kalmamasıdır.

Bu amaçla yapılan görevlendirmede şeflere öncelik tanımak çok da doğru değildir. Şefler hali hazırda ilçelerde görev yapmaktadırlar bu nedenle geçici unvan vermekle işleyişe artı bir katkı sağlamak mümkün olmayacaktır.

Bakanlıktan edindiğimiz bilgilerdeburadaki kastın tahmin ettiğimiz gibi öğretmenlerin sınıflardan alınmaması olduğu bu nedenle okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları açısından bir sorun bulunmadığı onların da mutlak suretle başvuru yapmaları ve değerlendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Okul müdürü ve diğer yöneticilerinin de sınıflardan uzaklaşması söz konusu olmadığından başvuruda bulunmaları uygun olacaktır.

Burada MEB’e yada valiliklere önemli görev düşmektedir. Bu görevlendirmeleri yaparken daha çok telefon açtıran, daha çok dayısı olan? gibi kıstaslar değil kariyeri, liyakati yeterli olanları tercih etmelidirler. Aslolan kamu yararı ise kişi yararı bertaraf edilmeli ve kamu yararı gözetilmelidir.

Bunun için en geçerli kıstas;

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Personel değerlendirme Formu’dur.

Bu forma göre yapılacak değerlendirmeye kimsenin itirazının olamayacağı açıktır.

Amaç iş yapmaksa bu önerimiz değerlendirilmelidir. Son 10 yılda bu amaca hizmet eden uygulamalara az rastladığımızdan karamsarlığımızı belirterek cümlemize son verelim.

 

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net