18 Nisan 2021

Sınıf öğretmenleri branş dersinde ek ders alabilecek mi?

ile Maksut Balmuk

Uzaktan eğitim sürecinde sınıfında branş öğretmenleri tarafından okutulan derslerle ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin ek ders kaybı yaşamamaları için; sınıf öğretmeninin, branş öğretmeninin canlı ders yaptığı saatlerde okulda bulunmaları gerekmektedir.

MEB uzaktan eğitime geçilen 15 Nisan 20121 itibariyle ek ders kaybı yaşamamaları için sınıf öğretmenlerine yönelik açıklama yapmamıştır. Konuyu değerlendirecek olursak;

Daha öncede uzaktan eğitime geçiş sürecinde yaşanan soruna ilişkin olarak bir sendika tarafından yapılan başvuruya MEB cevap verilmiş ve cevapta; . Bu çerçevede, haftada en az bir gün okulda bulunacak olan sınıf öğretmenlerinin, bu günlerde derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği süre kadar okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları halinde, verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda şu düzenleme yer almaktadır: “Madde 18-İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.”

Ayrıca MEB 2007/19 sayılı Ek Ders konulu Genelgede;

Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.

Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır.”

Açıklaması vardır.

Buradan hareketle uzaktan eğitim sürecinde sınıfında branş (İngilizce- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) öğretmenleri tarafından okutulan derslerle ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin ek ders kaybı yaşamamaları için; sınıf öğretmeninin, branş öğretmeninin canlı ders yaptığı saatlerde okulda bulunmaları gerekmektedir.

Okulda bulunan öğretmene okul müdürü tarafından görev verilmesi halinde görevi yapmaları, verilmemesi halinde ise okulda bulunmaları karşılığında ek ders ücretleri kesilmeyecektir.

Çünkü MEB’in konuya ilişkin yaklaşımı sınıf öğretmeninin branş dersi saatinde okulda bulunması halinde ek ders ödenmesi/ek dersinin kesilmemesi noktasındadır.

Ya da MEB’in konuya ilişkin pandemiyi de göz önüne alarak değerlendirme, düzenleme ve bilgilendirme yapması gerekir.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/966296/sinif-ogretmenleri-brans-dersinde-ek-ders-alabilecek-mi.html