17 Şubat 2015

Sicil notu ortalaması ve ek kademe

ile Maksut Balmuk
Memurlara Kademe Terfi Nasıl Hesaplanacak?
headline

05 Kasım 2013 tarihinde ele aldığımız “Disiplin Cezası almayana bir yıl kademe bu yıl başlıyor” başıklı yazımızda;

“657 sayılı yasanın 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra sicil notları kaldırılmıştır.

Yasa değişikliğinden önce 6 yıl sicil ortalaması 90 ve üzeri olan memurlara bir kademe verilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre 8 yılda hiç disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verilecek.

Madde 64….Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.”

Yasa 2011 Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. 2010 yılı sonunda 6 yıl sicilden dolayı kademe ilerlemesi alanlar 8 yıl sonra yani 2018’e kadar hiç ceza almazlarsa 2018 sonunda yeniden kademe alacaklar.

2010 yılında 6 yıllık sicile bağlı olarak kademe almayanlar için ise geçici madde konulmuştur.

“Geçici madde 36-…

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durumda;

– 6 yıllık sicile bağlı olarak en son 2009 yılında kademe alanlar, 2010 sicilleri 90 ve üstü ise 2017 yılında bu süre içerisinde ceza almamak şartıyla bir kademe alacaklar.

– 6 yıllık sicile bağlı olarak en son 2008 yılında kademe alanlar, 2009 ve 2010 sicil ortalamaları 90 ve üstü ise 2016 yılında bu süre içerisinde ceza almamak şartıyla bir kademe alacaklar.

– 6 yıllık sicile bağlı olarak en son 2007 yılında kademe alanlar, 2008, 2009 ve 2010 sicil ortalamaları 90 ve üstü ise 2015 yılında bu süre içerisinde ceza almamak şartıyla bir kademe alacaklar.

– 6 yıllık sicile bağlı olarak en son 2006 yılında kademe alanlar, 2007,2008, 2009 ve 2010 sicil ortalamaları 90 ve üstü ise 2014 yılında bu süre içerisinde ceza almamak şartıyla bir kademe alacaklar.

Diyerek açıklamıştık.

Gelen bilgilerden bir çok kurumun bu uygulamada hata yaptıkları anlaşılmaktadır.

Bu konuda gelen bir maili paylaşalım:

“Sayın Balmuk; İlgili yazınız ile ilgili yardım isteyecektim.

http://www.memurlar.net/haber/423221/

Merhabalar 1 kademe verilmesi ile ilgili yorumlamaya göre son 4 yıllık (2010-2009-2008-2007) sicil notum ortalaması 90 üzerinde ve herhangi bir disiplin cezası almayana. 1 kademe ilerlemesi verileceği anlamı çıkarttım. Bu şartları taşıdığımdan 1 kademe almak için dilekçemi ilgili kuruma verdim geri dönüt olarak ret cevabı verildi. Şimdiye kadar sicil notundan dolayı kademe ilerlemesi de almamış durumdayım. Yorumlamayı yanlış mı anladım yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.

Sicil notlarım son 4 yıl
2007 83
2008 93
2009 93
2010 94 “

Bu konuda başvuruda bulunan memura ret cevabı gelmiştir. Cevapta 2007 yılında aldığı 83 puan gerekçe gösterilmiştir.

Oysa ki burada bakılması gereken tüm puanların 90 üstü olması değil ortalamanın 90 olup olmadığıdır.

Bu konuda kanun ve uygulamaya yönelik Devlet Personel Başkanlığının görüşü açık ve nettir.

Yukarıdaki örneği incelersek; 83+93+93+94=363 363 /4=90,75

Yani ortalama 90 puanın üstünde olduğundan bu kişi 2011-2012-2013 ve 2014 yıllarında disiplin cezası almamışsa 01.10.2015 itibariyle bir kademe verilmelidir.

Yukarıdaki Örnek Milli Eğitim Bakanlığı personeline aittir.

MEB’e Öneri:

MEB; personel sistemi olan MEBBİS’te bu konuda düzenleme yaparak otomatikman hesaplama yapılmalı ve öğretmenlerin ve diğer MEB personelinin haklarını teslim etmelidir.

Bu durumda;

1- İlk kez atanıp ilk sicil notunu 2006 yılında alan memurların 2011 yılına kadar (2006-2007-2008-2009-2010) sicil notu ortalamaları 90 ve üstü ise 01.01.2014 itibariyle bir kademe almaları gerekirdi. (2011 ve sonrasında disiplin cezası almamış olmaları gerekiyor.)

2- İlk kez atanıp ilk sicil notunu 2007 yılında alan memurların 2011 yılına kadar 2007-2008-2009-2010) sicil notu ortalamaları 90 ve üstü ise 01.01.2015 itibariyle bir kademe almaları gerekirdi. (2011 ve sonrasında disiplin cezası almamış olmaları gerekiyor.)

Ayrıca;

2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı torba yasanın sicillerle ilgili maddelerinin değerlendirmesini içeren haberi http://www.memurlar.net/haber/217873/ linkinden de okuyabilirsiniz.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel