15 Ağustos 2012

Seminerde öğretmenlerin ek dersi kesilmeyecek

ile Maksut Balmuk

“Mesleki çalışmaya katılmayan öğretmenin ek dersi kesilmemeli” haberimizde Sayın Maksut BALMUK tarafından ?3 hafta süresince mesleki eğitim çalışmalarına (uzaktan ve yüz yüze eğitimlere) katılmak zorunda olan öğretmenlerin her hangi bir nedenle (Sağlık raporu vs?) mesleki çalışmaya katılamayan öğretmenin ek derslerin okul müdürleri tarafından kesileceği bilgisi üzerine iki hafta süreyle seminere katılan bir öğretmen üçüncü hafta da katılamazsa ücretinin kesilmesi hukuki değildir. Mevzuat açıkça, iki hafta süreyle ücret ödenmesini emretmektedir. Mevzuatın açık hükmüne rağmen ben birinci ve üçüncü haftayı öderim. Birinci ve ikinci haftaya gelip üçüncü haftaya gelmeyeninkini keserim demenin mantığını çözmek mümkün değildir.? şeklinde öğretmenlerin iki hafta (10) gün haricinde ek derslerin kesilemeyeceğini gündeme getirmiştik.

Mili Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 30.07.2012 tarih ve 35580 sayılı yazıları ile öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışmaların bu yıl üç haftalık bir süreyi kapsadığından bahisle, mesleki çalışmaya bağlı ek ders ücretinim nasıl ödeneceğini; ?Öğretmenlerin öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ek ders ücretinden yararlandırılacakları dikkate alındığında, 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında fiilen yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarına bağlı olarak iki haftalık çalışma günü olan on çalışma günü karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmekte olup, bunun dışında bir uygulama yapılmasının mümkün olmadığı” şeklinde açıkladı.

Buna göre; öğretmenler öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarının 10 gününe katılmaları halinde ücretleri kesilemeyecek. Önümüzdeki Eylül ayında ve daha sonraki seminer çalışmalarının da 3 hafta yapılması halinde yine aynı uygulama yapılacaktır.

Mili Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 30.07.2012 tarih ve 35580 sayılı yazıları.

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/271937/seminerde-ogretmenlerin-ek-dersi-kesilmeyecek.html