18 Nisan 2014

SBS kararı tam uygulanmış olamaz

ile Maksut Balmuk
Mahkemenin SBS kararının anlamı

 headline

Süreci hatırlayacak olursak;

MEB 2013 sınavını yaptıktan sonra sonuçları açıkladığında farklı dilden sınava giren (718) öğrencilerin puanlarını yanlış hesapladığını fark eder. Hemen düzeltmeye gider ve acele işe şeytan karışır misali hata yapar. Çünkü 718 öğrencinin aldığı puanları standart sapmaya katmamıştır. Bu nedenle CHP İstanbul Milletvekili sayın Aydın Ayayadın dava açmış ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu karardan sonra MEB itiraz etmiş, itiraz reddedilmiş ve nihayetinde kesin karar verilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararı ile iptal kararı uygulama açısından eşdeğerdir. Bu nedenle MEB yürütmeyi durdurma da uygulama yaptığını söylediğine göre artık yapacak bir şey yoktur.

Fakat MEB kararı tam anlamıyla uygulamamıştır çünkü:

MEB kendi açıklamasına göre 4 öğrencinin üst tercihe yerleşmesi gerekirken yerleşemediğini, 99 öğrencinin de alt tercihlere yerleşmesi gerekirken üst tercihte yer aldıklarını açıklamıştır.

Bunun üzerine 4 öğrenciyle görüşülmüş ve istedikleri taktirde üst tercihlerindeki okullarda okumak istedikleri taktirde okuyabilecekleri açıklanmıştır.

Alt tercihe gitmesi gerekenlerle ilgili ise hiçbir işlem yapılmamış kazanılmış hak kabul edilmiştir. Bu noktada da öğrencilerin mağdur edilmemesi yerinde bir uygulama olmuştur.

Fakat MEB sis perdesini aralamamıştır. Uygulama mahkeme kararını uygulamış görünmek için mi yapıldı sorusu kafalarda soru işareti olarak durmaktadır…

Bu sis perdesi tüm öğrencilerin puanları yeniden hesaplanmış şekli ile açıklanmadan aralanmayacaktır.

Kaldı ki MEB halen eski puanları esas alarak nakil alımı yapmaktadır. Yani hukuken iptal edilmiş puanı kullanmaya devam etmektedir.

Bu bizim tespitimizdir. Aksi iddia varsa tüm bilgi ve belgeyi elinde bulunduranlar bu belgeleri paylaşarak sis perdesini aralamalıdırlar.

Şu anda muhtemeldir ki bazı okulların taban puanları yeni puanlamaya göre düşecektir. Çünkü taban puan olarak kabul edilmesi gereken puan mahkeme kararından sonra hesaplanan puan olmalıdır.

Şöyle ki;

A öğrencimiz bir okula 452.024 puanla yerleşmişse ve en düşük puan olarak bu okula yerleşmişse mahkeme kararından sonra bu öğrencinin puanı 452,020 olmuşsa o zaman bu okulun taban puanı 452,020 kabul edilmelidir.

MEB’in bu değerlendirmeyi yapmadığına ilişkin ciddi kaygılar vardır.

Bu kaygının dayanağı da: 21 Ekim 2013 te yaptığımız haberde kullandığımız http://www.memurlar.net/haber/416363/ verilerde bir değişiklik olmaması. Matematiksel olarak bakıldığında bu kadar okulun hiç birine küsuratta dahi değişiklik olmaması düşündürücüdür.

Bu nedenle MEB’i şeffaflığa davet ediyoruz.

Maksut Balmuk
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/4646736