14 Şubat 2018

Sayın Tekin önce bürokratlarına çatsın

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memurlar.net’e çatmıştır. Ancak yönetmeliği kendi doçentlik birikimine bakarak salim kafayla bir daha okursa, çatması gereken kişinin biz değil MEB bürokratları olduğunu görecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memurlar.net’e çatmıştır. Ancak yönetmeliği kendi doçentlik birikimine bakarak salim kafayla bir daha okursa, çatması gereken kişinin biz değil MEB bürokratları olduğunu görecektir.

Sayın TEKİN Önce Bürokratlarına Çatsın

Liseye geçişteki değişikliğin yayımlanmasının ardından ortaya çıkan yürürlük tarihine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama yapan MEB müsteşarı sayın Yusuf TEKİN aşağıdaki cümleleri kullanmıştır.

Sayın TEKİN;

1.2milyon öğrenciyi ilgilendiren bir konuda asla ve asla kötü niyetli olamayız. Art niyetli de olamayız. Bu açıklamanız çok yanlıştır ve hesap sormanız gereken çok iyi okuma yazma bildiğini iddia ettiğiniz bürokratlarınızdır.

“Gene okuma yazma bilmeyen” diyorsunuz ya çok üzücü gerçekten. Bürokratlarınız ya yazmayı bilmiyorlar ya da yazdığını, okuduğunu anlamayı.

Unutmayın; yanlıştan dönmek erdemdir onu da biliyoruz.

“Yönetmelik şu an 8.sınıfta okuyup 9.sınıfa YERLEŞECEK bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise NAKİL ve GEÇİŞLERİ düzenliyor. 2018-2019 eğitim Öğretim yılında 9.sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri.”

Böyle diyorsunuz.

Sayın TEKİN tek tek anlatalım da sizi kandıran bürokratlarınız da anlasın….

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Ne diyor geçici madde;

Bu yönetmelikte yer alan (bu yönetmelik ne demek bugün yayımlanan yönetmelik demek yani “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” )

Demek.

Devamında ne diyor “yerleştirme, nakil ve geçişlere” yani sizin söylediğiniz gibi sadece NAKİL değil YERLEŞTİRME de var.

Devamında ne var?

“2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşenöğrencileri kapsar.”

2018-2019’dan itibaren ortaokulu tamamlayıp liseye yerleşen diyor. Sizin dediğiniz gibi yerleşecek dahi demiyor. Dese de fark etmezdi.

Devamında (2) var ve yerinde bir maddedir. Olması gereken bir maddedir. Ve sizin de söylediğiniz NAKİL’lleri düzenliyor. Kim için “geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihte” okumakta olanlar için.

Devamında da;

“Yürürlük
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

maddesi var.

Sayın TEKİN;

Bu düzenlemeye göre siz yeni sistemi bu yıl uygulamaya çalışın bakın neler oluyor. İlk davada kaybedeceğinizden emin olabilirsiniz. Oluşacak kaosun sorumlusu da biz olmayız.

Size bir öneri eğer eski sistem artık kalktı diyorsanız bürokratlarınıza söyleyin;

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

Maddedeki tartışmalı olan;

“(1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.”

Tümden kaldırın sorun adeta biter.

Böylece;

– Yönetmelik bugün yürürlüğe girmiş olacaktır.

– Yeni sistem uygulanabilir olacaktır.

– (2) fıkrası gereği şu anda okumakta olanlar eski yönetmeliğe tabi olacaklardır.

Asıl yanlış olan;

Milyonları ilgilendiren bir düzenlemeyi tartışmalı hale getiren, söylemek istediğini anlatamayanlardan hesap sorulması gerekirken bu haklı tartışmayı düzeltilmesi, ya da açıklığa kavuşturulması adına ele alanların suçlanmasıdır.

Unutmayınız ki bu yorumu bugün binlerce hatta on binlerce öğretmen aynı şekilde yapmıştır.

Yani okuma yazma bilmeyenler dediğiniz; ülkedeki herkese okuma yazma öğreten biz öğretmenlerdir. Sabahtan beri gelen yorum ve tartışmalar bunun ispatıdır.

Tekrar söylüyoruz hatadan dönmek erdemdir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net – Özel