21 Temmuz 2015

Samsun Milli Eğitim Müdürü müneccim mi?

ile Maksut Balmuk

Samsun’da müdürlük görevine son verilen bir öğretmenin norm açığı olmayan bir okula atandığını öğrenen Eğitim İş Sendikası durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sorduğunda cevap olarak;

“…Yargı süreçlerinin tamamlanması sonunda, adı geçenin okul müdürlüğüne dönmesi muhtemel olması nedeniyle ve devam eden süreç içerisinde anılan okulda aylık karşılığı okutabileceğidersi

bulunduğundan, ilgili hakkında şimdilik bu yönde bir işlem tesis edilmiştir.”

Şeklinde cevap verilmiştir. İlgilinin bir sendikanın yöneticisi olmasının etkisinden hiç bahesdilmemekle beraber böyle bir uygulamaya ilk kez rastlıyoruz.

Samsun ilinde haksızlığa uğrayan yöneticilerin neredeyse tamamı yargıya başvurduğu halde kişiye özel uygulama sadace bu öğretmene yöneliktir.

Kaldı ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü muhtemelen davayı kazanacak dercesine adeta muneccimliğe soyunmuştur.

Kaldı ki norm fazlası olarak bir kuruma atama yapmak orada çalışan öğretmenleri de bu okula atanmak isteyenleri de mağdur eder niteliktedir

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/527052

image

image