7 Ağustos 2015

Rotasyon iptal edildi ise yönetmelik değişsin

ile Maksut Balmuk

headline (1)

Bakan Avcı’ya Teşekkür ve Talep

 

Yıl 2013… Şube Müdürlerine Rotasyonunun ertelenmesi gerektiğini söylemiştik. Sonuçların açıklanacağı gün erteleme gelmişti.

Aynı şekilde öğretmene rotasyonun ertelenmesi gerektiğini gerekçeleriyle ele aldık ve aklın yolu seçilerek ertelendi.

Bu konuda mağdur olacak bir çok öğretmenin yanında yeniden yargı süreçleri başlayacak ve bu süreçte dahi en azından verim yönünden kayıplar olacaktı.

Edindiğimiz bilgiye göre bu konuda Bakan AVCI son sözü kimseye bırakmamış ve tüm aksi görüşlere ve oluşacak tepkilere rağmen rotasyonu ertelemiştir.

Bakan AVCI’nın bakanlıktaki dizginleri elinde tutmadığı yönündeki eleştirilere cevap niteliğinde bir yaklaşım olmuştur. Bundan sonra da sayın bakanın inisiyatif alarak bakanlıkta hukuku hakim kılması, hakkı hak sahibine teslim etmesi ve adaletin sağlanmasını diliyoruz.

Rotasyonla ilgili en net adımın atıldığı tarih yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 17.04.2015’tir. O günden itibaren;

– Rotasyon nedeniyle iller arası yer değiştirip diğer yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin mağdur olması,

– İl içi yer değiştirmelerin tavan yapması, (geçmiş yıllarda 45bin civarında olan başvuru bu yıl 150 bine varmıştır.) bu vesileyle diğer öğretmenlerin mağdur olmaları,

– Rotasyon nedeniyle emekli olanlar…

– Ha oldu olacak, ya da olmayacak diye tatili zehir olanlar…

Tüm bu mağduriyetlere rağmen yeni mağduriyetler yaratmadığı için bakan Sayın Nabi AVCI’ya rotasyona tabi öğretmenler adına teşekkür ediyoruz.

Şube müdürü ve Öğretmen rotasyonu ertelemeleri arasındaki en büyük fark ise;

2013 yılında şube müdürü rotasyonu ertelenirken yönetmelikte aynı gece değişiklik yapılmış ve bu değişiklik mükerrer sayıda yayımlanmıştı.

Öğretmen rotasyonunda ise sözlü açıklama vardır fakat yönetmelikte de düzenleme yapılması gerekir.

Yönetmeliğin ilgili maddesi (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (R.G. Değişik İbare 4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde,”

Şeklinde olup normal şartlarda yani hukuk devletinde olması gereken, yönetmelikte değişikliğe gidilerek konunun sözde kalmaması hukuki alt yapısının tamamlanması gerekir.

Kaldı ki İKGM Genel müdürü Hamza Aydoğdu tarafından Rotasyon ertelenmedi iptal edildi açıklaması yapılmıştır. Bunun mevzuata işlenmesi gerekir.

Çok basit gibi görünen ayrıntılar hukuk devletinin gereğidir. Ve sayın bakandan en önemli talep;

2015-2016 Eğitim Öğretim yılına sorunsuz girilmesi noktasındadır.

Örneğin 2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca yönetici atamaları, rotasyon, şube müdürü, ilçe müdürü atamaları yani kadrolaşma konuşulmuştur.

2015-2016 başlamadan çok kısa süre kalmışken hızlı adımlar atılarak sorunsuz bir eğitim öğretim yılına başlanması için sürekli ertelenen ve hukuken 30 gün içerisinde adım atılması gerektiği halde adım atılmayan yöneticilerle ilgili İDDK kararının uygulanması, Şube müdürlükleri ile ilgili kararın uygulanması, liyakat ve kariyer esaslı bir düzenlemenin ve uygulamanın yapılmasını bekliyoruz.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel