3 Mart 2013

Rize MEM yönetici atamayı başlatmakla hata mı yaptı?

ile Maksut Balmuk

28.02.2013tarihindeyayımlanan yönetmeliğe göre yönetici atama duyurusuna   çıkan ilk il, benim de memleketim olan Rize olmuştur. Rize il müdürü Karadenizlilerin   tezcanlılığına kapılmış olsa gerek hiç beklemeden duyuruya çıkmıştır.

Duyuruya çıkmakla doğru mu yapmıştır? Bizce hayır. Çünkü mevcut durumda yönetici   ataması yapabilmek mümkün değildir. En azından bakanlıktan genelge beklenmesi   gerekirdi.

Örneğin Ek-1’deyer almayan müdürlükte geçen hizmet süresi için ne kadar puan verilecektir? Bu hizmetepuan verilmezse yanlış yapılmış olacaktır.

Bir başka husus ise duyuruda yer alan;

Açıklamasında bulunmaktadır. Bu duruma göre kademeli olarak İlkokul’a dönüşecek bir okulu örneğin Türkçe öğretmeni tercih edemeyecektir. Oysa ki yönetmeliğe göre bir okul tercihinde bulunabilmek için o okula öğretmen olarak atanabilme şartı yeterlidir. Şimdi şöyle düşünelim. Bu okulda ortaokul öğrencileri de bulunduğuna göre Türkçe normu boş ise buraya atanmak mümkündür? Öyleyse bu okul tercih edilebilir.  İl’in açıklamasında ise üç yıl sonra düşünülerek tercih etmeyin denilmektedir. Yönetmelikte gelecek tasarımı yoktur. Bugünün esas alınması söz  konusudur. Üç yıl sonra farklı bir planlama yapılıp bu okulun Ortaokul’a dönüştürülmeyeceğinin garantisi var mıdır? Tabii ki yoktur. O bölgede yeni bir İlkokul yapılmışsa yada ortaokula daha çok ihtiyaç duyulmuşsa pekala Ortaokul yapılabilir. Bu durumda gelecek varsayımıyla atamayı engellemek doğru değildir. Bu konuda bakanlık emri de yoktur.

Bakanlığın sadece Sınıf Öğretmenlerini İlkokul’a branş öğretmenlerini de Ortaokul’a ilişkilendirin talimatı vardır. Buradan farklı anlamlar çıkarmak doğru değildir…

Rize ili acele etmekle yanlış yapmıştır. Tercihleri almadan önce yeni açıklamalara ihtiyaç duyulacaktır. Aslında görev bakanlıktadır.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net - ÖzelYAZININ KAYNAK LİNKİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…