22 Şubat 2022

Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!

ile Maksut Balmuk

Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.

2014 yılında 6528 sayılı yasa ile 652 sayılı KHK’ya şu hüküm eklenmişti:

“(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

Bu maddeye göre proje uygulayan okulların yönetici ve öğretmen atamaları bakanlıkça yapılacaktı. Proje uygulayan okul sayısı ilk etapta elle sayılır miktarda iken bugün binleri aşmıştır. Bu da onbinlerce öğretmeni ilgilendiren bir konu anlamına gelmektedir.

Gelinen noktada sınavla öğrenci alan tüm okulların proje okulu olduğunu söyleyebiliriz.

Proje okulu ile ilgili kanun düzenlemesinden sonra yönetmelik düzenlemesi de yapılmıştı. Yönetmelikle ilgili açılan davada tüm öğretmenlerin haberdar edilmesi gerektiği, bu nedenle duyuru yapılmadan atama yapılmasının doğru olmadığı yönünde kararlar çıktı.

İlk etapta hiç duyuru yapılmadan tamamen keyfi atamalar yapılmakta iken gelinen noktada özellikle meslek liseleri duyurularını bu çağda el yordamıyla yapmaktadırlar.

Lakin angarya ya, zaman ve iş gücü kaybına dönüşen bir durum söz konusudur.

Yönetmelik gereği Şubat/Mart ayları artan duyuru süreci hiç de sağlıklı işlememektedir.

Kaldı ki duyuru yapılsa da liyakat esaslarının ya da herhangi bir kıstasın gözetildiği bir süreç söz konusu değil.

Bir kadroya onlarca kişi de başvursa idare(bakanlık) istediğini atayabiliyor. Hatta okul/ilçe/il tarafından teklif edilip (bu şekilde teklif zorunluluğu da yok) ataması yapılmayan öğretmenler var.

Duyuru sürecinde bazen öğretmenler haberdar dahi edilmiyorlar.

Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar.

MEB’in kasıtlı olarak istediği gibi keyfi atama yapabilmek adına yargı kararı gereği duyuruyu da formalite olarak gerçekleştirerek böyle bir yolu tercih ettiğini düşünmemek için sebep yok.

Bakan Özer’in bu konuyu yeniden ele alması; proje okulu sayısının kanunun çıkışına uygun bir şekilde azaltılması, duyuruların merkezi ve atamaların liyakat, puan (sınav olur, hizmet olur, hepsi bir arada . olur) üstünlüğüne göre yapılması gerektiği açıktır.

Proje okulu yönetici ve öğretmen atamalarının okullarda ve öğretmenler arasındaki iş barışını da zedelediğini belirtmek isteriz.

Maksut BALMUK

Bir kaç duyuru örneğini de paylaşalım.

Kaynak :  https://www.memurlar.net/haber/1016367/proje-okulundaki-yanlis-uygulamalar-durdurulmali.html