24 Temmuz 2014

Proje okuluna, kuralsız öğretmen de atanacak

ile Maksut Balmuk
Bakanlık, bilimsel bir kriter olmaksızın proje okulları belirlemeye ve bu okullara bakan onayı ile müdür atamaya başladı. Bir süre sonra bu okullara herhangi bir kural olmadan öğretmen de atanacak.
headline

Okul müdürlerinin de görevden alan Dershaneler yasasına sokuşturulan;

“652 sayılı KHK madde 37- (9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacaköğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

Maddesi devrede.

Bu maddeye göre bazı okulların müdür görevlendirmelerinin bakanlıkça yapılacağı duyurulmuştu.

Bu okullar “Proje Okulu” oldular ve yöneticileri Bakanlıkça belirlenecek. Örneğin İstanbul’da seçilen okullara bir bakalım.

&

Bunlar Mesleki ve Teknik Eğitim ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olanlar.

Bu kanun maddesini gördüğümüzde bakanlık İstanbul Lisesi, Kabataş, Vefa gibi okulların müdürlük görevlendirmeleri bakanlıkça yapılacak diye düşünmüştük.

Yukarıdaki listeleri görünce hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı.

Aklına esen adamını bulan okulunu “Proje Okulu” yapabiliyor.

Yukarıdaki listeye İstanbul Lisesi’ni de ekleyebilirsiniz. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak şu ana kadar tespit edebildiğimiz sadece bu. (Bu listeler uzadıkça uzuyor.)

Bunu da nasıl mı tespit ettik?

Hemen söyleyelim.

Proje okullarına sadece yöneticiyi değil Öğretmeni de bakanlık atayacak…

Öğretmenler il içi yer değiştirmelerde dikkat ederlerse proje okulu denilen kurumların sistemde görülmediği anlaşılacaktır. Yani bir öğretmen olarak yukarıdaki okullara atanmak için başvuru yapamıyorum.

Geçmişte Fen Liselerimiz vardı, sonra Anadolu Liselerimiz oldu…

Son 12 yılda da Sosyal Bilimler Liselerimiz oldu ve tüm okullarımıza Anadolu tabelası çaktık. 161 yıllık tarihe sahip Anadolu Öğretmen Liselerini de kapattık.

Anadolu tabelasını tüm okullara çakınca gerçek anlamda Anadolu liselerini de kapatmış olduk aslında. Anadolu Liselerinin anlamsızlaştığı bir dönemde bakanlık “Proje Okulları” nı üretti.

Şimdi de nur topu gibi Proje Okullarımız var.

Daha önce Fen Lisesi Öğretmenimiz Anadolu Lisesi öğretmenimiz vardı.Onlar da anlamsızlaştırıldı.

Şimdi ise; “Proje Öğretmenimiz” var.

Proje okulu olmak için kriter nedir?

Emin olun o kriterler bilimsel ya da objektif gerçeklere dayanmıyordur.Ben istedim oldu denilecek ve istenen kriterler sonra oluşturulacaktır.

Yöneticisin, öğretmenini istediğimiz gibi belirleyelim. Bir de kaynak aktarıp okulu destekleyelim. Her türlü fedakarlığı yapalım sonra gerisi gelir proje olur denilecek emin olun…

Bir bakanımız; okul müdürleri için demişti ya “kaynak olduktan sonra nenem de yönetir okulu” diye. Bu imkanlar sunulduktan sonra nenemiz de yaratır “Proje Okulu”nu…

Evet öğretmenler yeniden ayrışmaya sokulacak. Proje okulu öğretmenleri ortaya çıkacak.

Bakanlık öğrenciler tercih yapmadan önce proje okullarının içini bir doldursa da;

Biz de hem ne olduğunu,

hem hangileri olduğunu

hem de öğretmenin müdürün de nasıl belirleneceğini,

bir anlasak…

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel