18 Haziran 2014

Örneklerle MEB okul yöneticisi görevlendirme kılavuzu

ile Maksut Balmuk
4 yılını dolduran müdür uzatma için 75 puan alamamışsa ilk/yeniden atama döneminde aynı okula atanamayacak.
headline (2)

Kırmızı bölümler kılavuza ait bölümlerdir.

Siyah bölümler bizim yorumlarımız.

2.2. Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır.

Madde farklı yönlendirme yapsa da öğretim yılı sonunda sonlandırılacaktır. Örneğin: 5 yıldır A okulunda çalışmakta olan bir Müdür bu yıl uzatma için 75 puan alırsa bu okulda 3 yıl daha devam edebilecektir. 8.yılı dolduğunda bu kurumdan ayrılmak zorunda kalacaktır.

2.3. Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilmeyecektir.

4 yılını dolduran müdür uzatma için 75 puan alamamışsa ilk/yeniden atama döneminde bu okula atanamayacak.

2.7. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir.

Örneğin 4 yılını doldurmuş bir okul müdürü İlkokul’da görev yapıyor ve branşı Sosyal Bilgiler ise bu okulda görevi uzatılmayacak. Uzatma puanıyla (75 üstü aldı ise) daha sonraki aşamada başka kuruma (ortaokula) gidebilir ya da ilk/yeniden atama kapsamında başvuruda bulunabilir.

2.8. Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yeni görevlendirilen müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri ise yeni görevlendirilen müdürlerin inhası ile daha sonra yapılacaktır. Dört yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri mevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır.

Takvime da bakıldığında;

1- Uzatma için komisyon oluşturulması, öğretmen tespitleri yapılması (30 Haziran 2014’e kadar)

2- Uzatma puan sürecinin gerçekleştirilmesi,

3- Oluşan puanlara göre 75 ve üstü alanların aynı okulda kalmak isteyenlerin işlemleri tamamlanacak

4- Oluşan puanlara göre 75 ve üstü alanlardan ben eski yerimde kalmayacağım başka yere gideceğim diyenlerin işlemleri Ek-1’e göre tamamlanacak

5- İlk/yeniden görev almak isteyenlerin görevlendirmeleri (Ek-2) ve Sözlü Sınav puanına göre yapılacak.

– İlk kez müdür olacaklar başvurabilecekler

– 4 yılını dolduran müdürlerden 75 ve üstü puan alamayanlar başvurabilecek

– Geçmişte müdürlük yapıp ayrılanlar başvurabilecek, (iller arası yer değiştirdiği için ayrılanlarda bir yıl bekleme süresi aranmayacak)

6- Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yapılacak.

Yayımlanan kılavuz ışığında;

– Takvimi çok uzun bulduğumuzu, (örneğin uzatma puanı belirlemek içi bir ay süre vermek, 15 Ağustos’ta puanlar belli iken sadece isteyenin uzatma işlemi için (18-29 Ağustos çok fazla değil mi? )

– Yöneticilerin (özellikle göreve devam etmeyecek olanların) mağdur olacaklarını belirtirken, katılımcı yaklaşıma her zaman evet fakat bu sistemin kayırmacılığa yönelik olduğunu, belli bir mesafe kaydeden eğitim yöneticiliğine vurulan darbe olduğunu, ileriye gitmek hedeflenmeli iken geriye gidiş olacağını düşündüğümüzü ifade etmek isteriz.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel