7 Ocak 2014

Okullardaki hizmetliler işten çıkarılıyor çünkü

ile Maksut Balmuk
hizmetli
2014 yılı ödenekleri Mart ayında serbest bırakılacağı için, hizmetliler işten çıkarıldı

 

Bakanlık son birkaç yıldır ortaöğretim kurumlarına bir personellik ücret tahsisinde bulunmakta ve okullar da hizmet satın almak suretiyle personel çalıştırmaktadırlar.

Bir personel tabii ki yeterli gelmemekte fakat hiç yoktan iyidir misali okullar dönmeye çalışmaktadırlar.

Ödenekler Mart ayında serbest bırakılmakta ve Mart-Nisan-Mayıs Haziran-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 8 aylık sözleşme yapılır firmalarla.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bu yıl ödenekleri için yayımladığı yazıda sürecin;

1 Ocak-15 Haziran 2014 ile 15 Eylül-31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayacağını yazdı. Bu daha önceki uygulamalara göre daha mantıklı bir uygulamadır.

Çünkü: her genel müdürlüğün ayrı serbest bıraktığı bu ödeneklerle ilgili şu anda sorunlar yaşanmaktadır.

Okullar ödenek olmadığından daha doğrusu 2013 ödeneği bittiği 2014 ödeneği de Mart2014 itibariyle serbest bırakılacağından Ocak ve Şubat aylarında personelsiz kalmak ya da çalıştırmak için kaynak bulmak zorunda kalmaktadırlar.

Sözleşme yapılan firma da kişiyi doğal olarak işten çıkarmaktadır.

Yani tabir caizse maaşa zam (asgari ücret arttı) işe son denilmektedir.

Bu nedenle bakanlığın tüm birimlerinin aynı uygulamayı yapmaları ve bir an önce resmi yazı yayımlayarak okulları zor durumdan kurtarmaları yerinde olacaktır.

Bakanlıktan gelen bu ödenekle emekli çalıştıramazsınız. Aile birliği ya da okul personel çalıştıramaz okul bir firmadan hizmet satın almak zorunda.

Bu durumda da devletin kaybı olabiliyor.

Şöyle ki;

Şu anda Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yazısından hareket edecek olursak;

Gelen Ödenek aylık: 1702,95TL’dir.

Firmalar de genellikle bu tutar üzerinden ihaleye girmekteler ve 1702,95 TL her ay harcanmaktadır.

Bu tutara %18KDV dahildir. Bu durumda 1443+259KDV= 1702 TL etmektedir.

Bu paranın 846,00TL’si asgari ücret olarak kişiye ödenmektedir. Kişinin maliyeti Brüt asgari ücret olan 1071,00TL’dir. 1071,00+259=1330,00TL

1702,00TL’den geriye kalan tutar ise doğal olarak firmalara gitmektedir.

Kişi Okul Aile Birlikleri tarafından çalıştırılsa kar ve KDV söz konusu olmayacağına göre işlemler bir muhasebeciye yaptırılsa bile 400-500TL aralığında bir tutar cepte kalabilecek yada asgari ücretle geçinmenin zorluğu düşünülerek personele yansıtılabilecektir. Kaldı ki ilçedeki tüm kurumların işlemlerini (muhasebe maliyetini düşürmek için) İlçe MEM’ler vasıtasıyla gerçekleştirmek de mümkün olabilir. Gerekirse ilgili kişiye ek mesai ücreti ödenmek suretiyle.

Bu konuda da MEB’in tedbir almasında fayda vardır diye düşünüyoruz.

MEB’in tüm birimlere aynı talimatı vererek ödeneklerin en kısa sürede serbest bırakılması, zor durumda olan okullarımızın daha da zor durumda bırakılmaları gerekmektedir.

Şu anda bazı milletvekilleri tarafından torba bir yasa meclise sunulmuştur. Bu torba yasa özellikle vakıfların pansiyon yurt konuları ile vergi muafiyetlerini içermektedir. Aynı torbaya Okul Aile Birliği harcamalarının KDV’den muaf olduğuna ilişkin bir hüküm eklenmesi okulları bir nebze olsun rahatlatacak, yıllardır var olan bir hata düzeltilmiş olacaktır.

Bu noktada özetle;

1- Tüm birimler ödenekleri 01 Ocak 2014 itibariyle serbest bırakmalıdırlar,

2- Tek personelin yeterli olmayacağı açık olduğuna göre ödenek arttırımına gidilmelidir ve Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulları da kapsamalıdır.

3- Hizmet alımı uygulaması gözden geçirilmelidir.

4- Torba yasaya aile birliği harcamalarının KDV den muaf olması yönünde bir hüküm konulması için mücadele edilmelidir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/446467/