3 Mayıs 2014

Okullar Anadolu Lisesi oluyor

ile Maksut Balmuk

MEB yayımladığı genelge (2014/8) ile yıllardır bahsi geçen okul türünün azaltılması, program türünün arttırılması uygulamasını hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Böylece tüm Meslek Liselerine “Anadolu” ibaresi geliyor. Tüm okullara bu tabelanın konulmasıyla beraber velileri bekleyen tehlikeleri ve dönüşümün sonuçlarına bir bakalım.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde bir değişiklik yok… İleride olur mu bilemeyiz en azından bu genelgede yok.

Meslek Liselerinin adı:

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çok Programlı Anadolu Lisesi

Şeklinde değişecek.

Yani bir meslek lisesinin tabelasında, mühründe sadece bu adlar bulunacak. Başka isim bulunmayacak. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ya da Endüstri Meslek Lisesi adları yer almayacak.

Örneğin: “Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi”

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek.

“Hüseyin Kalkavan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi”

Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Aynı ilçedeki;

Bakırköy Kız Teknik Ve Meslek Lisesi , Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi varsa

Aynı adda iki kurum olamayacağından bir tanesi “Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olacak diğerinin adını ise bakanlık belirleyecek.

Bir başka değişiklik; mevcut çok programlı liseler “Çok Programlı Anadolu Lisesi” şeklinde olacak. Ya da mevcut Meslek liselerimiz bu okullara dönüştürülebilecek.

Çok Programlı Anadolu Liselerinde yani yeni adıyla “Çok Programlı Anadolu Lisesi” nde 9.sınıftan başlamak üzere2014-2015’ten itibaren;

-Anadolu meslek programı,

-Anadolu teknik programı,

-Anadolu Lisesi

-ve/veya Anadolu İmam Hatip lisesi

programında eğitim yapılacaktır.

Bu durumun da bize verdiği işaret İmam Hatip Liselerinde de Anadolu Programına geçiş yapılacağı ya da bu okullarda Anadolu İmam Hatip olarak eğitim yapacağı yönündedir.

Bir başka değişiklik;

Karma eğitimden vazgeçilipsadece Kız ya da Erkek öğrencilerin okuyacağı okulların arttırılması. Bu konuda da teklifler yapılacak fakat tabelalarda Kız, Erkek ibareleri bulunmayacak.

Bu teklifler 09 Mayıs 2014’e kadar tamamlanacak.

Bu değişimin velileri nasıl etkileyeceğine gelince;

Adına Anadolu ibaresi konulan bu okullara sınavla (TEOGS) alım yapılacaktır. Yani sınavı geçemeyene okul bulunamayacaktır. Belki de bir süreliğine daha İmam Hatip Liselerinde Anadolu ibaresi konulmayacak ve sınavsız alım yapılabilecektir.

Bu noktada alternatiflere bakalım:

Bir çok meslek lisesinde ikili eğitim yapılmakta, bakanlığın koyduğu sınıf mevcutları 40’tan fazla olamaz maddesi uygulanamamaktadır.

Okul adına Anadolu tabelası konulup 50-70 öğrencili ikili eğitim yapılan sınıflarda ders yapılamayacağına göre Anadolu Meslek Liselerinde sınıf mevcudu 34 olduğu da düşünülürse tek alternatif kalmaktadır sınavla yerleşemeyen öğrenciyi Açık Liseye yada Özel Okula yönlendirmek.

MEB’in aldığı bu karar çok radikal bir karardır. Bu karara rağmen tüm okullarda Anadolu ibaresi bulunacağı halde ikili eğitime devam edilir, sınavsız alım yapılır ve kalabalık sınıflarda eğitim yapılırsa değişikliğin anlamı olmayacağı gibi Özellikle Sağlık Meslek gibi okullarımızın da heba edilmesi anlamına gelecektir.

Yeterli okul olmadan, derslik açığı varken böyle bir uygulamaya gidilmesi bakanlığın vatandaşa; Açık Lisenin dışında alternatif olarak Özel Okulları mı göstereceği sorusunu akla getirmektedir…

Tabii ki bütün bunları zaman gösterecektir fakat genelgede yer alan;

“13- 2014-2015 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıfa kayıt-kabul, 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alacak usul ve esaslar doğrultusunda Anadolu meslek programına alan belirlenmeksizin yapılacaktır.”

Cümleleri gereği alımlarda TEOG Sınavının esas alınacağını Anadolu Standartının (yani 34 kişilik sınıflarda normal eğitim) devam edeceği fakat öğrenci okullara yerleşirken program değil okul tercihinde bulunacağı görülmektedir.

Yani tüm okullarda 9.sınıf ortak olacak. Öğrenci 10.sınıftan sonra alanını belirleyecektir. Bu da geçmiş yıllarda Anadolu olmayan meslek liselerinde uygulanan yöntemi bize hatırlatmaktadır. 10.sınıfta alanlara yerleşilirken bakanlık bazı kıstaslar koyacaktır. 9.sınıf başarısının belli bir oranı, TEOGS’ın belli bir oranı gibi…

Bakanlık genelgesinde;

“17. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yeni yapılanma konusunda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kamuoyu valiliklerce bilgilendirilecektir.”

Cümlelerine yer vererek herkesi bilgilendirin derken kendisi bir çok konuyu flu bırakmaktadır.

Bu nedenle bakanlığa soruyor ve açıklığa kavuşturmasını istiyoruz;

1-Tüm Meslek Liselerine 2014-2015 itibariyle TEOGS’a göre mi alım yapılacaktır?

2-TEOGS kullanılmayacaksa kıstas ne olacaktır?

3-Sınıf mevcutları standart tutulacak mıdır?

4-İkili Eğitime son verilecek midir?

5-Öğrencilere yetecek kadar derslik bulunmadığına göre (standart gereği bazı illerde) açıkta kalan öğrenciler için çözüm yolu nedir?

6-Özel okul alternatif olarak düşünülmekte ise teşvik uygulaması mı yapılacaktır?

7-Sınavsız alan okul kalacak mıdır?

8-Alana yerleşmeyecek bir öğrenciyi gelecek yıl (10.sınıfta) okuyamayacağı bir okula sınavla yerleştirmek ne kadar mantıklıdır?

Benzer soruların yorumlarda paylaşılması faydalı olacaktır.

Bu uygulama için yorumum: hazırlıksız, mağduriyetler yaratacak bir karara imza atılmış olup tek yararlı yanı onlarca çeşit okul adından kurtulmamızdır. Onda da Anadolu ibaresi yanlış olmuştur. Çünkü her okul Anadolu olduğuna göre uygulama (sınıf mevcudu, program… vs…) Anadolu olur ve tabelalara bu ibare konulmayabilirdi. (Mesleki ve Teknik Lisesi, Çok Programlı Lisesi)

Maksut BALMUK
Öğretmen