18 Haziran 2015

Okul yöneticileriyle ilgili karar, henüz tebliğ edilmemiş

ile Maksut Balmuk

headline

Okul yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerini durduran İDDK kararı günlerdir gündemi meşgul etmektedir.

Edindiğimiz bilgiye göre mahkeme kararı tebligata henüz çıkmamış. Yani karar Milli Eğitim Bakanlığına da, Sendikaya da tebliğ edilmiş değil.

Karar İDDK tarafından öncelikle davanın asıl dairesi olan Danıştay 2.Dairesine ardından da taraflara tebliği edilecek.

Kararın değişmesi söz konusu değil fakat tebliğ olmadan bakanlıktan adım atmasını beklemek de doğru değil.

Mahkeme kararlarının uygulanması ile ilgili;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ilgili maddesi;

“Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”

Şeklindedir. Bu nedenle bakanlığın 30 günlük süresi resmi tebligattan sonra başlayacaktır. Tebligat süresinin en azından 15 gün belki daha fazla sürmesi muhtemeldir diye düşünüyoruz.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel