26 Haziran 2012

Okul Müdürleri Norm’da dikkat: Kademeli geçiş var

ile Maksut Balmuk

Haftalık ders çizelgesinin yayımlanmasının ardından birçok okul müdürü arayarak 5,6,7 ve 8. Sınıfta normları (özellikle seçmeli dersler için) nasıl belirleyeceklerini, 2.sınıf İngilizce dersine hangi öğretmenin gireceğini sormaktadırlar.

Buradan da anlaşılmaktadır bakanlığın açıklamada koymadığı fakat Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan kademeli geçişi gözden kaçırmaktadırlar.

Aşağıda da yayımladığımız karar gereği;

Yeni yayımlanan çizelgeler 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında sadece 5.sınıf ve 1.sınıflarda uygulanacaktır.

Yani okul müdürleri Norm Kadro belirlerken;

1.Sınıflar yeni çizelgeye göre eğitim öğretim yapacaklardır.

2.sınıflar ile 3.sınıflar 20.07.2010 tarihli çizelgeye göre işlem yapacaklarından yabancı dil için norm girilmeyecektir. Bu dersin gelecek yıllarda kimin tarafından okutulacağı da açıklanmamıştır.

4.sınıflar için 20.07.2010 tarihli çizelgeye göre norm belirlenecektir. 4.sınıflarda daha önce Branş Öğretmenleri tarafından okutulan Resim,Müzik,Beden Eğitimi,İngilizce dersleri ile ilgili norm girişi yapılması gerekmektedir. Çünkü İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde bir değişikliğe gidilmemiş yönetmelikte yer alan “İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, branş öğretmenleri tarafından okutulabilir.” Hükmü geçerliliğini korumaktadır. Bu konuda aksi bir açıklama da bulunmadığına göre norm girilmesi gerekmektedir.

5.sınıfların normu belirlenirken yeni çizelgeye göre 28 saat zorunlu ve 8 saat seçmeli ders seçimi yapacaklardır.

6.,7. ve 8.sınıflar için 20.07.2010’da yayımlanan geçen yıl da uygulanan Haftalık Ders Çizelgelerine göre düzenleme yapacaklardır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi