17 Mayıs 2022

Öğretmenlerin kariyer basamak başvurularında 3 Ekim sorunu

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yönetmelik bazı konulardaki sorunlara çözüm üretememektedir.

Bakanlıkça yayımlanan öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yönetmelik, yönerge ve takvime ilişkin olarak;

– Askerlik nedeniyle izne ayrılanlardan asker öğretmen olarak çalışanların askerlik temel eğitim süreleri süre hesabı dışında tutulmuştur.

Öğretmen atamalarının ve/veya göreve başlamalarının Eylül ayında olduğu düşünüldüğünde bir aylık askerlik temel eğitim süresinin hesap dışı tutulması nedeniyle mağduriyetler söz konusu olacaktır.

2022’de 10 yılını dolduran öğretmenler 2012 ataması olup bu atamalarda göreve başlama tarihi 11 Eylül 2012 ve sonrasıdır. Ve o dönemde yaklaşık 40 bin atama yapılmıştır. Bir aylık askerlik temel eğitimine tabi tutulmuş öğretmenlerin 10 yıllık sürelerinin Ekim ayında dolacağı açıktır. Kariyer basamakları sınavına başvuru tarihi ise 03 Ekim 2022’de sona ermektedir.

Buradan bir kaç gün nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetin giderilmesi için;
– askerlik temel eğitimin hizmet süresinden kabul edilmesi,
-sınav başvuru tarihinin Ekim ayının sonuna doğru kaydırılması,
-süre hesabının sınav tarihi olarak belirlenmesi gibi alternatifler kullanılabilir.

Kaldı ki öğretmen atamaları/göreve başlamaları genellikle Eylül ayında olduğundan benzer sorun gelecekte de yaşanacaktır.

Ayrıca;
– Vekil ve Ücretli öğretmenlikte geçen sürelerin hizmet puanında olduğu gibi hizmet süresine eklenmesi,
-Taslak metinde yer aldığı halde yönetmelikte yer almayan yüksek öğrenim kurumlarında yapılan görevlerin kariyer basamakları hizmet süresinden sayılması,

şeklinde talepler söz konusudur.

Maksut BALMUK

 

Kaynak: Memurlar.Net