15 Mart 2013

Öğretmenler, yüksek lisansta işletiliyor mu?

ile Maksut Balmuk

Öğretmenler, yüksek lisansta işletiliyor mu?

Son yıllarda YüksekLisans; özellikle yönetici atamada puansal olarak, uzmanöğretmenliktede muafiyet olarak avantaj sağlayıp buna ek olarak özür grubu yerdeğiştirme olanağı da verilince iyice önem kazanmıştır.

Öğretmenler ardı ardına yükseklisanseğitiminebaşvururken vakıf üniversitelerideprogram üzerine program açmaya başlamışlardır.

Adeta furya halinialan bu noktada;

YÖK; Eğitim Fakülteleri olmayan Üniversitelerin Eğitim alanında yüksek lisans programı açamamaları yönünde karar almıştır.

Bazı vakıf üniversiteleri de bulundukları  iller dışında programlar açmaya başlamışlardır. Geçen yıl bir üniversite sadece İstanbul’da 1500 civarında kayıt almıştır.  Şimdi de tez yaptıracak akademisyen bulmakta zorlanmaktadır. YÖK bu konuda da kısıtlamaya gitmiştir.

Bazı üniversiteler de gerekli şartları sağlayamadıklarından Eğitim Yönetimi   alanında yüksek lisans onayı alamamakta bunun yerine İşletme Yönetimi   programlarına Eğitim Yönetimi Modülü adı altında program açmaktadırlar.

Oysa ki; bu programlardan alınacak diplomalarda böyle bir modülün (Eğitim Yönetimi) bulunması mümkün değildir.  Ancak ve ancak bazı derslerin bu alanda verilmesi mümkündür.

Öğretmenler bu programlara kayıt yaptırırken Eğitim Yönetimi alanında Yüksek   Lisans yaptıklarını düşünmektedirler.

Bu duruma çanak tutanlar arasında sendikalar ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri   de vardır. Onlar da indirim yaptırdık adı altında protokoller imzalamışlardır.   Gerçekten büyük oranda indirim yapıldığı doğrudur fakat programın içeriğinin   iyi bilinmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER döneminde bu tür protokoller yapılmamasıemredilmiştir.

Bu konuda eğitimcilerin uyanık olmaları gerekmektedir.  Öğretmenler Yüksek Lisans eğitimi yapacaklarsa;

  • Üniversiteyi iyi seçmeleri,
  • Üniversitede özellikle alandan akademisyen bulunup bulunmadığını,
  • Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi açmak için YÖK’ten onayları     bulunup bulunmadığını,

araştırmaları gerekir.

Aksi halde gelecekte yapılacak mevzuat düzenlemelerinde eğitim bilimleri yada öğretmenlik branşı alanında yüksek lisans yapmış olma şartı aranırsa mağduriyetler oluşacaktır.

Bu konudaki en bariz örnek uzman öğretmenliği düzenleyen Kariyer Basamakları   yönetmeliğinde yer alan “Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek   lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden” şeklindeki hükümlerdir.

Alandaki önemli akademisyenlerle Twitter (@maksutbalmuk)  üzerinde yaptığımız yazışmalarda  alan dışından özellikle İşletme Yönetimi alanındaki yüksek lisanslarla okulları yönetmenin çok da sağlıklı olmayacağına, 21.yüzyılın eğitim yöneticisinin bu şekilde yetiştirilemeyeceğine işaret etmektedirler.

Bu konuda;

  1. Duyuruya çıkan Üniversiteler açtıkları programı ve onaylarını yayımlamalıdırlar.
  2. Ders verecek akademik kadrolarını, dersleri ve içeriklerini yayımlamalıdırlar.
  3. Protokol imzalayan sendikalar açıklayıcı bilgiyi, protokolü ve YÖK onayını     yayımlamalıdırlar.
  4. Protokol imzalayan İl Milli Eğitim’ler yanılgıya yer vermeyecek şekilde     açıklama yapmalıdırlar.

Bakan İşletmeci (eski), bürokratlar işletmeci olunca öğretmenlerin de İşletmeye   merak salmaları, İl MEM’lerin protokol yapmaları da gayet normal karşılanmalı   fakat yüksek lisans yapayım derken işletilmek insana ağır gelir. Bu nedenle   asıl uyanık olması gereken müşteriler(!) olmalıdırlar.

Maksut BALMUK  

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.NetYAZININ KAYNAK LİNKİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…