27 Temmuz 2020

Öğretmenin ödülü yandaş müdürlere gitti

ile Maksut Balmuk

Her yıl devlet memurlarına ödüller verilir. Ödüllere ilişkin kanun maddesi 657 sayılı yasanın 122. maddesinde yer almaktadır. Ödüller üç türlüdür. “Başarı Belgesi”, “Üstün Başarı Belgesi” ve “Ödül” (eski ve bilinen adıyla “Aylıkla Ödül”)

Madde kimlere ödüllerin verileceğini şöyle tanımlıyor:

“Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.”

Yani somut bilgi, olay ve belgelere dayalı olarak başarısı, üstün çabası tespit edilen memura başarı belgesi verilebilir.

ÖDÜLÜN MADDİ KARŞILIĞI…

Üstün Başarı Belgesi ile ilgili olarak ise kanunda, “Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir” şeklinde yer almaktadır. Yani üç başarı belgesi bir üstün başarı belgesi anlamına gelmektedir.

Üstün başarı belgesi alanlara ise 2011 öncesinde Aylıkla Ödül diye bilinen “Ödül” verilebilmektedir. Memurlar için en yüksek ödül budur. “Ödül”ün maddi karşılığı vardır ve kanunda “en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar ödül verilebilir” şeklinde tanımlanmıştır.

Ve yine kanunda;

“… bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz.”

Yani 3 başarı belgesi alan memura üstün başarı belgesi verilmesi zorunlu fakat üstün başarı belgesi alan tüm personele “Ödül” verilmez.

Bu durumda üstün başarı belgesi alanlar arasından komisyonlar aracılığıyla eleme yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ödül verilen personelin listesini tebliğler dergisinde yayımlar.

Bu yıl yayımlanan 2019 listesine göre;

“Yöneticilerin yüzde 4,65’i, öğretmenlerin ise sadece yüzde 0,31’i ödüle layık görülmüş…

3 bin 956 yönetici, 2 bin 582 öğretmen, 216 şef, 55 hizmetli, 20 şoför,  104 V.H.K.İ, 3 sayman, 4 tekniker, 29 teknisyen, 33 memur,11 maarif müfettişi, 2 bekçi ve diğer kadrolarda olmak üzere 7 bin 61 MEB personel ödüle layık görüldü. MEB’in 2019 verilerine dayalı olarak;

MEB’in 907 bin 567 öğretmeni bulunuyor.”  [1]

YANDAŞ OLMAYAN OKUL YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLEREK…

Yöneticilerin 5 katına yakın öğretmen varken ödül dağılımında yöneticiler öğretmenleri geçmişlerdir.

İşte bu durum öğretmene verilen değeri de ortaya koyduğu gibi kayırmacılığın ne boyutlara geldiğini de İspatlar niteliktedir.

Bugün il milli eğitim müdürlerinin yarıya yakınının imam hatip kökenli olduğu, ilçe müdürlerinin büyük bir kısmının bir sendika mensubiyetinden ilçe müdürlüklerine atandıkları, AK Parti iktidarları sürecinden başlamak üzere, özellikle 2014 yılından itibaren yandaş olmayan okul yöneticilerine görevden el çektirilerek yandaş sendika üyesi olmanın yönetici olmak için kriter olarak ön plana çıktığı, sözlü sınavlarda yandaş olmayanların elendiği  noktada bu verilere şaşırmamak gerekir.

Sonuç itibariyle ödüllerin teklifinde ön planda olan okul yöneticileri olup Tebliğiler Dergisinde adları yazan ödülleri alanların teklifini yapan komisyonlarda da yandaş sendika üyesi yöneticiler yer almaktadır.

Liste incelendiğinde ödül alması tartışmalı isimlere rastlamak pekala mümkündür.

Örneğin listede yer alan bir okul müdürü, malum bir sendikada yöneticilik yapmakta iken 2019 yılında (ödül teklif edilen yılda) parasal konulardan soruşturma geçirmiş, birçok kez görevden alınmaması için devrelere girilmiş ve nihayetinde müdürlük görevinden soruşturma ile alınmıştır.

Soruşturma ile görevden alınan bir kişiye önce 3 adet başarı, buna bağlı olarak üstün başarı ve nihayetinde listede adının yer almasını sağlayan “Ödül” ile ödüllendirilmiştir.

Bu örnek bile ödüllerin kimlere, nasıl ve hangi kriterlere görev verildiğini ispatlar niteliktedir. Öğretmenlerin ödülleri adeta yandaş yöneticilere gitmiştir.

Burada tabii ki bir şekilde hakkıyla bu ödülü alanları ayrı tutmak ve tamamını aynı kefeye koymamak gerekir. Fakat kayırmacı yaklaşımla dağıtılan ödüller maalesef hakkıyla alanları da tartışmalı hale getirerek onlara da zarar vermektedir.

Bakan Selçuk’un eğitim, eğitimcileri liyakat ve eğitim sürecine ilişkin sözleri, gerçekten kayda değerdir ve bu noktada takdiri hak etmektedir(!). Fakat sözün eyleme dönüşmesi noktasında sınıfta kalan bir bakanımız vardır.

Maksut Balmuk

Odatv.com

[1] (Kaynak:Taştan, Ali, https://mektepligazete.com/haber/detay/ali_tastan_yazdi_oduller_mudurlere.)