2 Mayıs 2016

Öğretmene, rotasyon Var mı?

ile Maksut Balmuk
headline2016 yılı yaz döneminde, öğretmene rotasyon uygulanacak mı?

 

MEB Yer değiştirme takvimin yayımladı. Takvim aynen şöyle;

a) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler;

  • Başvuruların alınması: 20-26 Mayıs 2016
  • Atamaların yapılması: 06 Haziran 2016
  • İlişik kesme işlemleri: 17 Haziran 2016

b) İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler;

  • Başvuruların alınması: 16-22 Haziran 2016
  • Atamaların yapılması: 27 Haziran 2016
  • İlişik kesme işlemleri: 28 Haziran 2016

Bu takvimde iki konuya yer verilmedi. Birincisi “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” (yani özür grubu)

ikincisi ise “Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” (yani Rotasyon)

Özür grubuna ilişkin takvim büyük bir ihtimalle Ağustos gibi açıklanacaktır.

Rotasyonla ilgili olarak ise;

Bilindiği üzere 2015 yılında Rotasyonla ilgili başvurular dahi alınmışken MEB bir anda vazgeçmiş ve iptal etmişti.

İptalin ardından yönetmelikte de bu konuda değişiklik yapılması beklenirken bugüne kadar bir değişiklik olmadı.

Bu değişikliğin yapılmaması öğretmenlerde acaba bu yıl Rotasyon var mı? Sorusu ile karşı karşıya bırakmıştır.

Yönetmelikte yer alan bir hükmün idari bir tasarrufla iptal edilmesi çok da hukuki değil. Yönetmelik değişikliğiyle yapılması gerekirdi.

Bugün gelinen noktada rotasyon için 2015 yılında geçerli olan durumlar aynen geçeridir.

  • – “2015 yılında Rotasyon uygulanacak” açıklamaları sonrasında bir çok öğretmen zaten yer değiştirdi. Yani kendi rotasyonunu kendisi yaptı. Onbinlerce başvuru yaşandı, il içi yer değiştirmelerde.
  • – 2015’te son anda eş durumu olanlara rotasyon yok denildi
  • – 2015’te rotasyon için ilçe grupları yapılacak denildi.
  • – İlçe grupları dışına yer değiştirme olmayacak denildi…

Derken rotasyona tabii olan öğretmen sayısı bir hayli azalmıştı. Durum böyle olunca, bir de seçim arifesine denk gelince rotasyondan vazgeçildi.

Vazgeçilirken de ertelendi değil “İptal Edildi” açıklaması yapıldı.

Bu yıl için açıklanan yer değiştirme takviminde rotasyona yer verilmemesi de bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenledir ki rotasyon artık rafa kalkmıştır görünmektedir. Bu noktada yönetmelikte acil değişiklik yapılması kaçınılmazdır. Yönetmelikte var olan bir hükmü uygulamamak hukuk kurallarını uygulamamak anlamına gelmektedir. MEB bu konuda zaten yeterince sabıkalıdır.

MEB rotasyonu uygulamayacaktır, bu belli olmuştur fakat kafalardaki soru işaretlerini de bir an önce gidermelidir.

Maksut BALMUK

www.memurlar.net