19 Ekim 2021

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

ile Maksut Balmuk

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında “Bu yıl rotasyon yapılacak mı?” soruları gündeme gelmekte olup, MEB’in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.

MEB’de yıllardır konuşulan ve gündemden hiç düşmeyen bir konu rotasyon. Bu konuda en somut adım 2015 yılında atılmış ve 17.04.2015’te yayımlanan ve halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmeliğin 48. maddesine göre 8 yılını dolduran öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi düzenlendi. Aynı yönetmeliğin geçici maddesinde de “Geçici Madde 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.” şeklinde bir uygulama olacağı yer aldı. Yani ilk uygulama aynı kurumda 12 yılını dolduran öğretmenler için olacaktı.

Üç ay geçmeden 8 yıl 12, 12 yıl ise 15 Yıla Çıkarıldı

Gelen tepkiler üzerine 04.07. 2015’te yapılan değişiklikle 48. Maddedeki 8 yıllık süre “Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla 12 yıl görev yapabilir.” şeklinde düzenlendi. Böylece 8 yıllık süre 12 yıla çıkarılmıştı. Aynı düzenlemeyle geçici maddede de şu şekilde değiştirildi.

” 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”

İlk Uygula(yama)ma

Bu değişiklikler sonrasında; 2015 yılında aynı kurumda 15 yılını doldurmuş olanlara yönelik başvuruların da alındığı bir süreçte rotasyondan vazgeçildi. Yani tercih vardı ama atamalar yapıl(a)madı.

Rotasyonda Amaç ve Kime Hizmet Eder?

Rotasyonun değişen (2014’de yaşanan yönetici atamaları nedeniyle), yeni görev alan eğitim kurumu yöneticilerinin rahatlatmak amaçlı yapıldığın, rotasyona en çok olumlu bakan zorunlu bölgelerde çalışan öğretmenlerin yararlanmasının çok zor olduğunu, bu düzenlemenin onlara olumlu hizmet etmeyeceğini defalarca ele almıştık. Çünkü; mevcut düzenlemeye göre bir okulda 15 (son durumda 12) yılını doldurmayan öğretmenler azami çalışma süresine göre atamalaraa başvuru yapamıyorlardı. Yani bir okulda 12 yılınızı doldurmuşsanız başvurabiliyorsunuz ve aynı kurumda 12 yılını dolduranlarla yarışacaksınız. Bunun sonucu olarak da bir şekilde 12 yılını dolduran öğretmenler kendi aralarında yer değiştirmiş oluyor. Yani A okulundaki öğretmen aynı ilçede hatta mahallede B okuluna, B okulundaki de A okuluna gibi bir durum ortaya çıkacaktı özetle.

2015’ten Beri Uygulanmayan Mevzuat 2022’de Uygulanır Mı?

Evet 2015 yılında yürürlüğe giren ve bugüne kadar uygulanmayan yönetmelik maddesi halen yürürlükte. Yani kaldırılmasına yönelik bir düzenleme yapılmış değil. Yönetmelikte olan bir madde ise tam 6 yıldır uygulanmıyor. 6 yıldır uygulanmayan maddenin 7. yılda uygulanmasında bir engel yok. Yani MEB isterse bu yıl bu maddeyi uygulayabilir. Aslında MEB’in 6 yıl boyunca olduğu gibi uygulamamak gibi bir lüksü de yok. Mevzuatı uygulamak hukukun gereğidir. Uygulamamak keyfi bir durum olur ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz.

MEB mevzuatta değişiklik yapmadığı daha doğrusu bu maddeyi kaldırmadığı sürece rotasyon her zaman kapıdadır ve uygulanma zorunluluğu vardır. Bu konuda gelen bazı duyumlar söz konusu olup MEB’in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün görev alanındaki bu konuda adım atması gerekmektedir. MEB’deki daha doğrusu personel uygulamalarındaki en büyük sorunlardan biri; uygulamaların alt yapı hazırlanmadan, uygulamadan etkileneceklere önceden tedbir şansı tanınmadan, ani bir şekilde ben yaptım oldu anlayışıyla hareket edilmesidir.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/996280/ogretmene-rotasyon-mu-geliyor.html