17 Haziran 2016

Öğretmene performans, ölü doğdu

ile Maksut Balmuk

headline (1)MEB’in yönetmeliğe koyduğu performans değerlendirmeye http://www.memurlar.net/haber/590478/ ilişkin modül MEBBİS’te açıldı. Sistemin nasıl işleyeceği konusunda bilgi sahibi olan yok gibi.

Bu kriterler çokça tartışılacaktır. Aslında MEB Performans değerlendirme sisteminin bir ön çalışmasını yapmaktadır.

Bu değerlendirmelerin objektif olarak yapılıp yapılmadığı çokça tartışma konusu olacak.

Kaldı ki;

– Sistem açıldı fakat bugün itibariyle binlerce okul müdürünün müdürlüğü (4 yılları dolduğundan) sona erdi.

– Binlerce okul müdürü görevden ayrılıyorlar.

– Onbinleri bulan öğretmen yer değiştirdi ve bugünden itibaren ayrılacaklar. Yeni müdürlerinin bu öğretmenleri tanımasına imkan yoktur.

– Değerlendirme yapılırken en az 6 ay beraber çalışmak gibi bir kriter de yoktur.

– Değerlendirecek kadar tanımıyorum diyerek değerlendirme yapmamaları mümkün müdür? belli değildir

– Bu değerlendirmelerin sonucunun sadece başarı belgesi verilmesinde kullanılacağı yönetmelikte belirtilmektedir. Peki kaç puan alan alanlara belge verilecektir.?

– Bu değerlendirme sonuçlarının başka bir konuda kullanılmayacağının garantisi nedir?

– Son yıllarda yenilenen müdür kadroları sonrasında yeni müdürler bu konularda yetkin midirler?

Yani anlayacağınız ölü doğan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor ve bu sistemin işlemesi pek mümkün görülmüyor.

Sistem açıldı, öğretmenleri yeni bir ayrışma süreci bekliyor, bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz?

Maksut BALMUK

www.memurlar.net