15 Şubat 2015

Öğretmene nöbet ücreti için kanun şart mı?

ile Maksut Balmuk
Eğitim İş , Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen’in nöbet görevi ücretlendirilene kadar nöbet tutmama kararı aldıktan sonra konu TBMM’de de gündeme geldi.
headline

 

Milletvekili Namık HAVUTÇA konuyu meclis kürsüsünden dile getirmiş ve sayın bakanın da konuya olumlu yaklaştığını belirtmiştir. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Milletvekili M.Serdar SOYDAN’ın 21.11.2014’te verdiği kanun teklifindehttp://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2497.pdf

Öğretmenlere her nöbet için 120,00TL ödenmesini öngörmüştür.

Konu meclis gündemine gelmemiştir.

Aynı konuda şimdi de Milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından meclise kanun teklifi verilmiş ve teklifte öğretmenlere memur maaş katsayısının 1500 katsayısı ile çarpılacak miktarda ücret ödenmesi teklif edilmiştir. Bunun da karşılığı 1500X0,079308= 118,96 TL’dir.

TBMM’den yasa çıkarmaya gerek var mı?

Meclise kanun teklifleri verilse de konunun çözümü için TBMM’den yasa çıkarmaya gerek yoktur. Milli Eğitim Bakanı sayın Nabi AVCI, Milletvekili HAVUTÇA’nın söylediği gibi samimi ise her Pazartesi toplanan Bakanlar Kuruluna konuyu taşır ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu sorun çözülür.
Bunun için; 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılması gerekir. Bu kararın aşağıdaki bölümlerine yapılacak bir ekleme sorunu çözer. Çünkü kanunda yer almasa da belleticilik görevine ek ders verilmesi de bu şekilde çözüme kavuşturulmuştur.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ek Ders Görevinden Sayılan Haller

Belleticilik görevi

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim- öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.
Öneri:
“Nöbet görevi
Madde… – Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının mevzuatlarına göre nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere her nöbet görevi için … saat ek ders ücreti ödenir. Bir öğretmene ayda … saatten fazla nöbet ücreti ödenmez.”
Şeklinde yapılacak bir düzenleme sorunu çözmeye yeterlidir.
MEB bu sorunu hızlı bir şekilde çözmelidir Çünkü:
Nöbet hizmetleri okullarımızın vazgeçilmezidir.
– Öğrencinin kılına zarar gelse nöbetçi öğretmenden sorulur,
– Öğlen yemekleri nöbetçi öğretmenin kontrolündedir,
– Boş dersler nöbetçi öğretmen kontrolündedir,
– Okulu açmak, kapatmak
– Bayrak törenlerinden nöbetçi öğretmen sorumludur,
– Temizlik kontrolü,
– Güvenlik kontrolü,
– Okulun eğitim öğretime hazır olup olmadığı,

Yani okullarımız için vazgeçilmezdir nöbet görevi. Bu nedenle de sorun çözülmelidir. Okullarımızı daha doğrusu gençlerimizi saran sigara, uyuşturucu… gibi konularda dahi çok sorunlar yaratır nöbetçi öğretmensizlik…

Bu sorun ertelenemez bir sorundur.

Bu sorun MEB tarafından gönderilen ve soruşturma kokan yazılar ile çözülemez.

Hele hele yönetmeliklerde yer alan “nöbet görevine gelmeyen öğretmene derse gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır” şeklindeki hükümler uygulanamaz.

Örneğin; Nöbetçi olduğu günde 6 saat dersi olan bir öğretmen derslerine girmiş fakat sendikasının aldığı karar gereği nöbet görevini yerine getirmemişse o gün okula gelmemiş kabul etmek mümkün değildir.

MEB bu tehditkar yaklaşımı ile binlerce soruşturma işlemi gerçekleştirmiş olur ki bu MEB’e hiçbir şey kazandırmaz.

Bu noktada MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün aşağıdaki yazısı ve hukuk müşavirliğinin hiçbir görüş belirtmeksizin verdiği cevabı düşündürücüdür.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel