3 Haziran 2016

Öğretmen, il içi nakil sonucunu iptal edebilir mi?

ile Maksut Balmuk

Öğretmenlerin İl İçi yer Değiştirmeleri Açıklanıyor. İptal Mümkün mü?

headline

Öğretmenlerin İl İçi yer değiştirme işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Takvime göre 06 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekirken bir çok ilin bugünlerde açıkladığını görüyoruz.

Bu noktada en çok gelen soru ataması yapılan öğretmen bu atamasını iptal edebilir mi? Şeklindedir.

Konu ile ilgili olarak duyuruya bakacak olursak;

24- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

Yani keyfi iptal mümkün değil.

İptal için düşüncesi olanların öncelikle okullarından ilişik kesmemiş (yeni yerlerinde başlamamış) olmaları gerekiyor.

Duyuruda yer alan mevzuata göre mazeret(Aile birliği, can güvenliği, sağlık ) oluşmuşsa iptal mümkün. Bu durumun atamanın gerçekleştiği dönemde gerçekleşmesi gerekiyor.

Bunu belgelendirirseniz atamanızı iptal ettirebilirsiniz. Fakat;

– Sizin boşalttığınız kadroya birisi atandığı için ya da

– Norm fazlası olduğunuz için boş kadro kalmamışsa

iptal ettirme şansınız yok.

Bu durumda belki yakın ve kadrosu boş bir okulu talep edebilirsiniz.

Mevzuata uygun mazeretiniz yoksa iptal için İl Milli Eğitim Müdürlüklerince kabul edilen bir başka gerekçe de;

2016-2017 Eğitim öğretim yılında okulun dönüşüm ya da başka nedenlerle sizi istihdam edemeyecek olması. Örneğin okul kademeli ortaokula dönüştü ve bu yıl 4. Sınıfları da okuttular. Gelecek yıl o okulda ilkokul sınıfı kalmadı. Siz de sınıf öğretmenisiniz ve burada boşluk olduğu için atandınız. Bu durumda da iptal edebilmektedirler.

Maksut BALMUK

www.memurlar.net