3 Haziran 2014

Öğretmen, göstermelik mi etkili olacak?

ile Maksut Balmuk
Okul müdürünün göreve devam edip etmemesinde, öğretmenin ağırlığı ne kadar olacak?
headline (1)

MEB‘in okul müdürü görevlendirmeleri için demokratik yaklaşım izleyeceğine yönelik değerlendirmemizi yapmıştık.

O değerlendirmemizin arkasında duruyor ve demokratik yaklaşıma olan desteğimizi sürdürüyoruz. Öğretmenin kendi yöneticisini seçmede etkili olamayacağını düşünen okul yöneticisi (aslında öğretmen) ya da öğretmen varsa gerçekten üzüntü ile karşılamak gerekir.

Çünkü 4 yılını dolduran müdürlerde uzatma için iki alternatif var:

a- Valilik müdür görevine devam etsin/etmesin diye karar verecek

b- Öğretmenlerin ağırlıklı görüşü alınıp devam ya da tamam kararı verilecek

Hangisini tercih edersiniz?

Bu noktada değerlendirmemizi yaparken bir de kaygılarımızı belirten uyarı niteliğinde cümleler ortaya koymuştuk.

“MEB’in bu yönde çıkaracağı yönetmeliğin sabırsızlıkla beklendiğini belirtmek isteriz. Fakat belirlenen kriterler ve demokratik yaklaşımın ne kadarının sonuca etkili olacağı çok önemli. Örneğin süre uzatımında ilçe ya da il müdürünün değerlendirmesine ağırlık verilir, okulun ilk derece paydaşları bertaraf edilirse yaklaşımın hiçbir önemi kalmayacaktır.

Okul müdürü olmak isteyen ve boş kurumlara yer değiştirmek isteyenlerle ilgili de aynı değerlendirmelerin yapılması fakat bu noktada sözlü sınavın da devreye girmesi ve valiliklerce 3 kişi arasından seçim yapılması gündemde.

İşte bu noktada kayırmacılık, başka kurumdan gelecek kişinin paydaşlarca bilinmemesi, sözlü sınav komisyonunda oluşacak durumlar ve 3 kişi arasından yapılacak seçimde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların aşılıp aşılamayacağını hep beraber göreceğiz.

Her şeye rağmen MEB’in konuya demokratik yaklaşması yerindedir, desteklenmelidir. İdare de lütfen bu yaklaşımını iyi niyetle ve samimiyetle uygulamaya koysun. Amaç eğitim olsun… Geleceğimize yön verecek yöneticilerin seçimi olsun…

İşte o yazımızdaki bu iki konu ve amaç noktasındaki talebimiz çok önemli…

Bakanlığın gazetecilerle yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çıkan duruma göre;

Öğretmenler/Aile Birliği Başkan ve Yardımcısı/Okul Meclis Başkanı/İlçe MEM/İl MEM değerlendirme yapacaklar.

Ve 100 puan üzerinde yapılacak değerlendirmede 75 ve üstü puan alan müdür göreve devam edecek.

(Not: Form olacak örneğin her kriter 5 puan olacak şekilde 20 kriter olacak ve öğretmen her biri için puan verecek)

Buraya kadar güzel ama orada sorulmayan ya da kaçırılan bir konu var. Ağırlık ne olacak?

Evet ağırlık ne olacak?

30 Öğretmenli bir okulda tüm öğretmenler değerlendirme formunu dolduracak, diğer paydaşalar da dolduracaklar ve sonuçta tüm paydaşların puanlarının ortalaması mı alınacak?

O zaman Öğretmenlerin puanlaması ağırlıklı olacaktır? Bir okulda öğretmenlerinin %50’si tarafından dahi sevilmeyen ya da istenmeyen ya da yöneticiliği takdir edilmeyen bir kişinin yönetici olarak kalması doğru değildir diye düşünüyorum.

Bu durumda;

30 Öğretmen+ 2 veli + 1öğrenci + 1 ilçe müdürü + 1 il müdürü= toplam 35 kişi

Öğretmenler ve okul paydaşları ortalama 80 puan vermişlerse İl ilçe müdürü 0 puan verse dahi 75 puan alırsınız…

Tam tersi Öğretmenler 70 puan vermişlerse, veli ve öğrenci temsilcileri ile İl/ilçe müdürü 100 tam puan verseler dahi 74 puanda kalırsınız…

Yok eğer değerlendirmede;

Öğretmenlerin verdiği puanın örneğin %50 sini, Veli ve Öğrenci Paydaşlarının %10’unun İlçe Müdürünün verdiği Puanın %20’sini İl Müdürünün verdiği puanın %20’sini alacağız derseniz o zaman sanki öğretmen odaklı yönetmelik yaptık dersiniz ama kendinizi kandırırsınız.

Çünkü:

Müdür öğretmenlerden 90 Puan almış olsun: bunun %50’si eder 45 puan,

Diğer iç paydaşlardan 100 tam puan alsın: bunun %10’u eder 10 Puan

Bu durumda müdür olarak devam edilebilmesi için 20 puan gerekir bunun da anlamı İl/İlçe müdürünün vereceği puanların ortalaması en az 50 ve üstü olmalıdır…

Yani Okul iç paydaşlarının neredeyse tamamının onay verdiği bir okul müdürünün görevde kalıp kalmayacağı İl/İlçe müdürünün vicdanına kalmış oluyor ki? Son günlerde görevlendirilen İl/İlçe müdürlerini siz düşünün (!)

İşte bizim o yazıda da belirttiğimiz en büyük kaygımız bu noktada…

Biz öğretmenlere müdür seçtiriyoruz deyip de tüm müdürleri İl/İlçe ya da sendika binalarında belirlerseniz ülkeye ya da eğitime değil siyasete hizmet edersiniz…

Yukarıdaki oranlar rastgele seçilmiş olup bu kadar olumlu yaklaşıma rağmen bu sonuç çıkıyorsa gerisini siz düşünün.

Burada bakanlığın yapması gereken görevde kalacak müdürün tespitinde tüm paydaşlardan alacağı puanın yanı sıra geçmiş başarılarının ürünü olan “Değerlendirme Formunun” da sürece katılması noktasındadır.

Bir başka uyarımız da kadrosu boş bir okula müdür görevlendirmesi noktasında…

Burada yukarıdaki yöntemi ve paydaşları kullanırsanız maalesef yine yanlış olur çünkü:

– Belki de hiç kimse tarafından tanınmayan bir müdür adayını okul paydaşlarına sormak doğru olmayacaktır.

– Bir müdür adayı bir çok kurumda nasıl değerlendirilebilecektir?

– Bir öğretmen kendi okulunda müdürlüğe talip olan örneğin 30 tane müdür adayını nasıl değerlendirecektir?

Bu ve benzeri noktalarda sorun yaşanacağından boş kadrolara mevcut müdürlerden ya da ilk kez müdür olacaklardan tespit yapılırken farklı bir yaklaşım sergilenmelidir.

Burada sayın müsteşarın müdür atamalarında yazılı sınav yapılacak sözünü hatırlatmak isteriz…

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasında yazılı sınav puanı, değerlendirme formu ve belki de paydaşlardan oluşacak komisyon marifetiyle bir değerlendirme yapılabilir… Örneğin Yazılı sınav puanının %60’ı+değerlendirme formu puanının tamamı +komisyonun puan ortalamasının %30’u (komisyon 7 kişilik olabilir en düşük ve en yüksek puanlar değerlendirmeye alınmayabilir.)

Komisyon: Okul Aile Birliği Başkanı+Öğretmenler Kurulunca seçilen 2 öğretmen,İlçe Müdürü, İl MEM’den bir yönetici, İlçede Okul Müdürleri arasından seçilen 1 okul müdürü, sendika temsilcisi)

Bu noktadaki uyarılarımızı yaptıktan sonra Memurlar.Net anketi ışığında müdür görevlendirmesine bir bakalım:

Müdür tespitinde demokratik yaklaşıma ilişkin yazımızdan sonrahttp://www.memurlar.net/haber/469512/ bir anket yayımladık ve bu anketin şu an itibariyle sonuçlarını değerlendirmek istiyoruz.

Ankete şu an itibariyle (01 Haziran 2014- 12:04) katılan kişi sayısı: 16.226

Sonuca baktığımızda;

yazılı ve sözlü sınav ile değerlendirme formu atama yapılsın diyenlerin %40,5 olduğu görülüyor. Bu özellikle de ilk atamada öne çıkan bir konu. Yani boş olan kadrolar ile ilk kez müdür olacaklar için ön plana çıkmış. Burada sözlü sınavın çok da benimsenmediğini yorumlardan da görebiliyoruz…

Öğretmen ve okul paydaşlarının görüşü (veli, öğrenci temsilcisi) %29,5

İl MEM, öğretmen, okul paydaşl. Görüşü(veli, öğrenci) %18.3

Buradan da görüyoruz ki demokratik yaklaşım ön plana çıkıyor çünkü iki oranın toplamı %47,8’e ulaşıyor.

Katılanların %18,3’ünün okul paydaşları dışında İl Milli Eğitim paydaşının da devreye girmesini istemesi onların tamamen sistem dışında tutulmamasını ifade ediyor. Fakat bizim bu noktada yapacağımız hatırlatma: İl ve İlçe Müdürleri 14 Mart 2014 itibariyle görevden alınmışlar ve yerlerine yeni yeni görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu görevlendirmelerde kriterlere baktığımızda siyasetin ön plana çıktığını çok net görebiliyoruz.

Buna rağmen onların da sürece dahil olmaları gerekir fakat verecekleri puanlamada etkililiğinin her bir öğretmenle eşit olması uygun olacaktır diye düşünüyoruz.

MEB’in bu noktada hangi amaca hizmet ettiğini zaman gösterecektir. Bu zaman da çok uzun değildir. Belki yarın belki yarından da yakındır…

Maksut BALMUK

Öğretmen

 

Memurlar.Net - Özel