9 Ekim 2014

Öğretmen, gelse de, gelmese de aynı ek dersi alacak

ile Maksut Balmuk
MEB’in Ek Ders Adaletsizliği 2006’dan Beri Devam Ediyor
headline

 

Bayram tatili nedeniyle oluşan durumları ele alarak hem hesapları yapalım hem de adaletsizliği tekrar dile getirmiş olalım. Biraz ayrıntılı anlatarak yeni göreve başlayan öğretmenleri de bilgilendirmiş olalım.

03 Ekim 2014 Cuma

Bayram tatili kanun gereği 03 Ekim 2014 Cuma günü 13.00’da başlayacakken Başbakanlık Cuma gününü yarım gün idari izin ilan etmiş ve arife+idari izinle beraber o gün tatil olmuştur.

Bu izin verilmemiş olsa idi öğretmenin o gün 6 saat dersi varsa 3 saatine girecek ve öğleden sonra arife günü nedeniyle izinli olacaktı.

Bir sınıf öğretmeninin tatil olmadığında bir hafta için aldığı ek ders sayısı 15 iken idari izin olmayıp sadece arife tatili olsa idi öğretmenin o haftaya istinaden alacağı ek ders sayısı şöyle hesaplanacaktı:

O hafta içerisinde sınıf öğretmeni toplam 27 saat ders girmiş olacağından 18 saati maaş karşılığı düşülecek ve 27-18=9 saat ek ders karşılığı ders ücreti 2 saat hazırlık ve planlama (10 saate 1 saat verilir.) Toplam 11 saat ücret alacaktı. Yani öğretmenin ders ücreti kaybı 4 saat olur. (15-11=4)

Başbakanlığın emirlerinde:

İfadelerine göre durumu değerlendirirsek;

Toplu sözleşmede yer alan;

“14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 2. maddesinde, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Hükme göre bazı sendikalar “Cuma günü tam ücret ödenmelidir” dese de işin aslı öyle değildir.

Çünkü:

Başbakanlık emrine göre Cuma gününün tamamında idari izin yoktur. Öğretmen sadece öğleden önce girmesi gereken derslerle ilgili idari izinlidir. Yani yukarıda da hesap yaptığımız durum geçerlidir. Öğretmen izin verilmese idi ve 3 saat derse girse idi hangi ücret ödenecekse şimdi de aynı ücret ödenecektir. Bu da 11 saattir. (Çünkü izin, izin olmasa idi girilmesi gereken dersi kapsamaktadır.)

Resmi ve ulusal bayramlarda ödenen ek ders dini bayramlarda ödenmemektedir. Bu konuda imza atılmış değildir.

Ola ki bakanlık ya da başbakanlık farklı bir tasarruf kullanırsa biz bir şey söyleyemeyiz fakat ortadaki hukuki gerçeklik tam ödemeyi söylememektedir.

Gelelim bayram sonrasına:

Okullar 8-9-10 Ekim 2014 günlerinde açıktır. Bu günlerde bir sınıf öğretmeni toplam 18 saat derse girecektir. Sınıf öğretmeninin maaş karşılığı girmesi gereken ders saati 18 olduğundan bu günler için alacağı toplam ders ücreti hazırlık planlamadan kaynaklanan 1 saatten ibarettir. Yani öğretmen 3 gün okula gelecek ve neredeyse hiç ek ders ücreti almayacaktır. Sadece maaşını hak etmiş olacaktır.

Bunun için; ne güzel tabii ki öyle olması gerekir. Öğretmenler girmedikleri dersin ücretini istiyorlar, hep maaş, hep maaş başka gündemleri yok, en çok ücreti onlar alıyorlar sözleri ve yorumları her zaman yapılıyor. Yeni başlayan bir Öğretmenin ek ders olmadığında eline geçen maaşın 2.135 TL olduğunu belirtelim ve bu yazıdaki amacımızın aşağıda da açıklayacağımız gibi bir adaletsizliği ortaya koymak olduğunu tekrar belirtelim:

8-9-10 Ekim’de okula gelen öğretmenin sadece 1 saat yani 8,5 TL ücret alacağını tekrar hatırlattıktan sonra;

8-9-10 Ekim günlerinde hiç okula gelmeyen (izinli ya da raporlu olan) öğretmen hiç ek ders almaz.

8-9 Ekim günlerinde İş Bırakma eylemi nedeniyle okula gelmeyen Eğitim-Sen üyesi öğretmen de hiç ek ders almaz.

Yani 3 gün gelen ile hiç gelmeyen arasında bir fark yoktur. İşte adaletsizlik buradadır. Bu adaletsizlik de 2006 yılından sonra başlamıştır.

2006 yılından önce bir gün okula gelmeyen öğretmenin sadece o güne ait ek dersi kesilirken ( 3 saat) 2006 sonrasında o günün tamamı(6 duruma göre 7 saat) kesilmektedir. Okula gelinen diğer günler maaş karşılığı sayılmaktadır.

İşte bu adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Hazır konu açılmışken ek derslerle ilgili atılması gereken bir çok adım, düzeltilmesi gereken bir çok adaletsizlik olduğunu belirtip son noktayı koyalım.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel