18 Nisan 2015

Öğretmen atama yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti

ile Maksut Balmuk

A14112

Yaş sınırı

Öğretmen atamada 40 yaş sınırı kaldırıldı.

Aday Öğretmenlik

Aday öğretmenlere performans değerlendirme getirildi. Okul Müdürü, Müdürün belirleyeceği danışman öğretmen ve maarif müfettişinden oluşacak. Yönetmelikteki Ek3 Forma göre değerlendirme yapılacak ve değerlendirmeden başarılı olanlar( en az 50 alanlar) sınava girmeye hak kazanacak. Sınav sadece sözlü ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılabilecek. Adaylığın kaldırılması bu sınav sonucuna göre belirlenecek.Sonucu en az 60 olanlar başarılı sayılacak.

Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine Atama

Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine atamalar hizmet puanına göre yapılacak. Yani sınav olmayacak. Fakat proje okullarına atamalar farklı olacak. Fen ve Sosyal Bilimlerinin büyük bir kısmı (emin olmamakla beraber belki de tamamı) proje okulu olarak belirlendiğinden Fen ev Sosyal Bilimler Liselerine atama maddesi anlamsız kalabilir. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine atanmak isteyenler bu okullar için valiliklerce yapılacak duyurularda başvuracaklar. Bu okullar dışındaki tüm liseler Anadolu lisesi olduğundan Anadolu Lisesi öğretmenlerine yönelik bir düzenleme yok.

Spor ve Güzel Sanatlar Liselerine Atamalar

Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi uygulama sınavına göre yapılacak.

Zorunlu Hizmet

Zorunlu hizmet muafiyeti; Daha önce, Çalışma gücünden %40 yoksun olanlar ile eşi şehit veya malul gazi olanlar muaf iken yeni yönetmelikte; En az %40 çalışma gücünden yoksun olanlar ile, Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, De muaf ediliyor.

Öğretmene Rotasyon

Öğretmenlere Rotasyon geldi…. Bir kurumda en fazla 8 yıl çalışanlara rotasyon uygulanacak. Rotasyon valiliklerce belirlenecek ilçe grupları içerisinde gerçekleştirilecek Rotasyonda başvuru yapacak olanlar başka bölgeleri isteyemeyecek. Sadece ilçelerinin bağlı olduğu gruptaki ilçeleri isteyebilecekler. Rotasyon bu yıl en az 12 yılını (30 Eylül 2015 itibariyle) aynı kurumda dolduranlara uygulanacak.

Özür Grubu Yer Değiştirme

Eş özrünün adı Aile birliği mazereti olarak değiştirildi. Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme getirildi. Aile bütünlüğünde eşi özel sektörde çalışanlarda özel sektörde çalışan eşte 3 yıl çalışma şartı aranacak. Aile bütünlüğü özründe yeni bir yaklaşım sergilenmiş ve gitmek istedikleri il/ilçe de birleşme söz konusu olmuyorsa istemeleri halinde imkan olan başka il/ilçe de isteğe bağlı olarak birleşme sağlanabilecek. Örneğin Ankara’da ve İzmir’de çalışan eşleri bu illerde birleştirmek mümkün değilse her iki öğretmeni de istemeleri halinde imkan olab başka bir ilde birleştirmek mümkün olacak.

Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme getirildi.

Öğretmenlere Değerlendirme Ölçütü: Öğretmenlere Değerlendirme Ölçütü getirildi. Bunun için bakanlıkça ayrıca açıklama yapılacak. Bu değerlendirmde başarılı olan öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde bu başarıları esas alınabilecek.

Başvurularda vekalet

Yer değiştirmelerde vekalet dönemi getirildi. Öğretmen noterden vekalet verirse başvurusunu vekil yapabilecek.

Alan Değişikliği

Bakanlık artık alan değişikliği yapmayacağız demişti fakat yönetmelikte alan değişikliği başvurusu var.
Şehit ve gazilere özel geçici madde:
Şehit olan ya da malul düzeyde gazi olanların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri zorunlu çalışma şartına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere bu yaz boş olan istedikleri kuruma atanabilecekler.

Dershane öğretmenlerine öğretmenlik yolu

Dershane ve etüd merkezi öğretmenleri en az 6 yıl prim ödemişlerse KPSS şartı olmaksızın Temmuz ayı içerisinde öğretmen olmak üzere başvurabilecekler. Bu öğretmenleri illerde kurulacak sözlü sınav komisyonları değerlendirerek karar verecekler.

Maksut BALMUK
Öğretmen

www.maksutbalmuk.com.tr