24 Eylül 2012

Öğretmen alan değişikliğiyle ilgili gelen sorular ve MEB’e öneri

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunu geçtiğimiz hafta yayımlamıştı. 26 Eylüle kadar başvurular yapılabilecek. 22 Eylül’de hazırladığımız “Kılavuzun Değerlendirme” yazısı sonrasında, bugün de öğretmenlerimizden gelen soruları cevaplıyoruz. Maksut Balmuk tarafından hazırlanan dosya için başlığa tıklayınız.

oru 1: Fizik Öğretmeniyim alan değişikliği ile Ortaokullarda Fen ve Teknoloji Alanına geçebilir miyim?

Cevap 1: Evet Fen ve Teknoloji alanını tercih edebilirsiniz.

Aynı şekilde Kimya ve Biyoloji Öğretmenleri de Fen ve Teknoloji alanına geçebilirler.

?Kılavuz madde 2.2. 2.

Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,?

80 nolu karara göre Liselerde buluna Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri aylık karşılığı okutulan ders olduğundan başvurabilirsiniz.

Aynı durum Tarih ve Coğrafya alanı öğretmenlerinin Sosyal Bilgilere, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Türkçe alanına geçmelerinde de geçerlidir.

Soru 2- Kimya bölümünden mezun olup Sınıf Öğretmenliği yapmakta olan öğretmenler hangi alanlara başvurabilirler?

Cevap 2- Kılavuzda yer alan ?1- Sınıf öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

1. a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunları lisans tamamladıkları alana,?

maddesi gereğince Sınıf Öğretmenlerinden Kimya mezunu olanlar sadece Kimya branşına başvurabilirler. Fizik ve Biyoloji mezunları da aynı şekilde sadece Liselere başvurabileceklerdir.

Aynı durum Tarih ve Coğrafya alanı öğretmenlerinin Sosyal Bilgilere, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Türkçe alanına geçmelerinde de geçerlidir?

Soru 3- İlköğretimde çalışan Kimya mezunu bir sınıf Öğretmeni Fen ve Teknoloji alanı isteyemezken Kimya mezunu olan bir lise öğretmeninin Fen ve Teknoloji alanına atanabilmesi çelişki değil midir?

Cevap 3- Evet burada bir çelişki söz konusudur. Fakat kılavuzdaki maddeler maalesef bu yöndedir.

Soru 4- İlköğretimde çalışan;

– Fen ve Teknoloji öğretmenleri Liselerde Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarına,

– Türkçe Öğretmenleri Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı alanına

– Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Tarih ve Coğrafya alanına

Atanabilirler mi?

Cevap 4- Evet. Maaş karşılığı okutabilecekleri ders bulunduğundan aşağıdaki kılavuz maddesi gereği bu alan öğretmenleri Liselere atanabileceklerdir.

Kılavuz hükmü;

?Madde 2.2. 2.

Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre;

b) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına,?

Şeklindedir.

Soru 5- Sınıf Öğretmenleri başka bir alandan mezun değillerse ya da yan alanları yoksa hangi alana geçebilirler?

Cevap 5- Bu durumdaki öğretmenler istemeleri halinde Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği ve Teknoloji Tasarım alanına atanabilirler. (NOT:Kılavuz bu yönde olduğu halde bazı öğretmenlerin başvuruda sorun yaşadıkları bilgileri gelmektedir.)

Soru 6- Diğer alan öğretmenleri hangi alana atanabilirler.

Cevap 6- Şu anda görev yapmakta olan tüm öğretmenler istemeleri halinde Teknoloji Tasarım alanına atanabilirler. (NOT:Kılavuz bu yönde olduğu halde bazı öğretmenlerin başvuruda sorun yaşadıkları bilgileri gelmektedir.)

MEB’e Öneri

MEB öncelikle İl MEM’lerde komisyon kurmalı ve bu komisyonlar marifetiyle başvuruları almalıdır. Bunun için mevzuat çizgisini ve alanlar arası geçişin sınırlarını net çizmelidir.

Ayrıca MEB yukarıda da söz ettiğimiz mantık hatasını düzeltmelidir.

Üç öğretmen düşünelim üçü de aynı bölümden KİMYA mezun olmuş olsunlar.

Bunlardan;

A: Lisede Kimya Öğretmeni

B: Ortaokulda Fen ve Teknoloji Öğretmeni

C: İlkokulda Sınıf Öğretmeni olsun.

Kılavuza göre;

A: Lisede Kimyacı olarak kalabilir yada Ortaokulda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olabilir.

B: Ortaokulda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak kalabilir yada Liseye Kimya Öğretmeni olabilir.

C : Ortaokula Fen ve Teknoloji Öğretmeni olamaz, Lisede Kimya Öğretmeni olabilir yada Sınıf Öğretmeni olarak kalabilir.

Şimdi bu uygulamayı hangi mantığa sokacağız. Aynı bölümden mezun 3 kişiden iki tanesi Lise ve Ortaokula atanabilirken Sınıf öğretmeni olan sadece Liseye gidebiliyor. Burada bir başak mantıksızlık da şudur. Lise de Kimya öğretmeni olan A yıllardır Fen ve Teknoloji dersinden uzaktır ve atandığında 5,6,7,8. Sınıf derslerine girecektir. Fakat İlköğretimde Sınıf Öğretmeni olarak çalışan C yıllardır 4. ve 5. Sınıfta Fen ve Teknoloji Dersi vermektedir ve bu okula atanamamaktadır.

MEB’in son zamanlarda tıkalı olan kulaklarını açarak önerileri dikkate alması ümidiyle?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/287972/ogretmen-alan-degisikligiyle-ilgili-gelen-sorular-ve-meb-e-oneri.html