22 Ocak 2021

O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam’ diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığından il müdürlüklerine veya sendikalara yazılan genel nitelikteki yazılarda dahi bazı il milli eğitim müdürlükleri yazı kendilerine özel yazılmadığı için genel nitelikli yazıyı uygulamamaktadır. Bakanlık bu liyakatsiz yöneticileri görevden almalıdır.

İl/ilçe ve Okul Yöneticilerinin Yanlış Resmi Yazı Yaklaşımı

Görüş ihtiyacı duyulan konularda İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da sendikalar ilgili birimlerden görüş istemektedirler. Gelen cevaplar da ilgili birime gelmektedir. Yani görüşü hangi valilik(İl MEM) ya da sendika istemişse oraya yazılmaktadır.

MEB bu tür görüş yazılarını bir çatı altında toplamadığı gibi görüşü tüm illere de göndermemektedir. Oysa ki DYS gibi elektronik ortamda çok kolay ulaştırılabilmesi ya da bakanlığın bir sayfasında (örneğin mevzuat.meb.gov.tr sayfasında) yayımlaması bir çok sorunu çözebilir. Yayımlanmayınca uygulama aynı anda olmamakta çalışanlar ancak yazıdan haberdar olunca talepte bulunabilmektedirler. Yazıdan haberdar olmaları da bazen aylar hatta yıllar alabilmektedir.

Bu durumu bir tarafa koyup başka bir noktayı ele alalım.

Bir yazı bir il müdürlüğünden istendiği için oraya yazılmışsa diğer il müdürlükleri “bu genel bir yazı değil o il müdürlüğüne yazıldı” şeklinde anlamsız ve dayanaksız cevaplar vermektedirler. Hele hele görüş isteyen bir sendika olmuş ve sendikaya cevap yazılmışsa okul müdüründen il müdürüne kadar bir çok makam “o yazı bize yazılmadı sendikaya yazıldı, bize gelmemiş yazı hakkında işlem yapamayız” diyorlar.

Oysa ki artık resmi yazılar e imza ile çıkıyor ve DYS sistemine kaydediliyor. Yani okul müdürü ya da başkaca yönetici kendisine iletilen sendikaya yazılmış yazıyı teyit edebilir. Teyit adresi dahi yazılarda mevcut olduğu halde bürokrasiyi arttıracak yaklaşımlar sergilenmektedir.

En son olarak bir sendika, hafta içi 18:00 sonrası ve hafta sonu uzaktan eğitim kapsamında yapılan canlı derslerin ücretlerinin gündüz ücreti dışındaki tarifeden ödenip ödenemeyeceği noktasında uygulama birliği olmadığını yazmış ve bakanlık da olumlu cevap vermiştir.

Zaten 657 sayılı yasanın 176. Maddesinde var olan bir hükmün pandemi sürecinde yaşanan sorunlar, uygulama biriliği olması açısından da açıklığa kavuşturulması ve gündeme getirilmesi maksatlı istenen görüş yazısına gelen cevabı kabul etmeyen il/ilçe/okul müdürleri var. Gerekçe yukarıda da söylediğimiz gibi “bize gelmedi sendikaya geldi” şeklindeki yaklaşımdır. Normalde bu ödemenin bu şekilde olması gerektiğini bilmesi gereken koltuklarda oturanlar bu eksikliklerinin giderilmesi karşısında mahcup olmaları gerekirken bir de çalışanları mağdur etmektedirler.

Bakanlığın bu konuyu çözmesi gerekir. Sadece sendikaların istediği görüşlere verilen cevapları değil valiliklerin (İl MEM’lerin) istedikleri görüşlere verilen cevapları da bir şekilde ulaştırmalıdır. Ya da bir havuzda toplamalıdır.

Ya da idareleri uyararak evrak sorgulama sisteminde teyit edilen belgeleri (görüş yazılarını) kendilerine gelmiş gibi kabul etmeleri talimatı vermelidirler.

O görüş yazısı:

Maksut Balmuk

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/950361/o-yazi-bize-degil-baska-bir-il-mudurlugune-yazildi-ben-uygulamam-diyen-liyakatsiz-yoneticiler-gorevden-alinmali.html