7 Aralık 2013

Norm kadro taslağında göze çarpan detaylar

ile Maksut Balmuk

headline1- Anaokullarında Rehber Öğretmenlik Norm kadrosu kaldırılmıştır. Bu konuda en azından 200’den fazla öğrencisi bulunan okullara tahsis edilmesi uygun olacaktır.

2- 150’den az öğrencisi olan okullara müdürlük norm kadrosu verilmeyeceği hükmü kaldırılmaktadır. Bunun yerine okul olarak tanımlanan tüm binalara müdürlük normu tahsis edilmektedir. Örneğin 15 er kişilik 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf bulunan yani 60 öğrencili bir okula da müdürlük normu verilebilecektir.

3- 150 öğrencili ilkokula müdür yardımcısı verilmemektedir. Oysa ki ortaokullarda tek şube bile olsa verilmektedir. Bu doğru olmamıştır. İlkokullarda da müdürlük normu varsa en az bir müdür yardımcılığı normu verilmeli ya da en azından 100’den fazla olan okullar kapsama alınmalıdır.

MEB’in yayınladığı norm kadro yönetmeliği taslağı
4- “Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.” Hükmü kaldırılmıştır. Yani bir okulda 3 norm varsa 3 norm da doldurulabilecektir. Uygulamada zaten geçmişteki bu kurala uyulmamaktaydı.

5- Düzenlemede Rehber öğretmenlerin bazı günlerde başka okullara görevlendirilemeyecekleri hüküm altına alınmalıdır. Bu çok verimsiz bir uygulama olmaktadır. Hiç rehber öğretmeni bulunmayan okullara takviye RAM lar vasıtasıyla yapılabilir. Onların kadroları arttırılarak.

6- Daha önce olduğu gibi sosyal ve kişilik hizmetlerine ilişkin saatler norm kadroya katılmaktadır. Bu konuda okullar arasında uygulama farklılıkları ortaya çıktığından cümle değiştirilmeli ve “Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında her şubede rehberlik ve kişilik hizmetleri için bir öğretmen görevlendirilir, Bu Öğretmenlerin; Öğrenci Rehberlik ve kişilik hizmetleri ile sosyal etkinlik kapsamında ödenen ek ders saatleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdekı makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.”

Şeklinde düzenlenerek sorun giderilmelidir. Böylece; ortaokullarda ders saati yok diye ek ders ödemeyen ya da norm hesabına katmayan, aynı şekilde liselerde 1 saat ders yapılıp 2 saat ücret ödenirken norm hesabında sadece 1 saati esas alan uygulamalardaki sorunlar çözümlenmiş olacaktır.

7- Seçmeli derslerin norm hesabına katılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Aksi halde bazı derslerde İmamlardan ya da başka meslek gurubu memurlar ile ücretli öğretmenlerden yararlanılmaya devam edilecektir. Kaldı ki liselerde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,… dahil birçok ders seçmeli ders olarak adlandırılmaktadır.

8- Norm çizelgeleri onaydan geldikten sonra varsa fazlalıkların ilgili öğretmenlere tebliğ zorunluluğu getirilmelidir.

9- Normların Nisan-Eylül aylarında belirlenmesi doğru olmamıştır. Eylül sonu kabul edilebilir yeni öğretim yılı başladığından öğrenci sayısı yada dersler belirlenmiştir. Fakat Nisan ayı yanlış bir seçimdir. Çünkü: okullarda gelecek yıl okunacak derslerin seçimi Haziran ayında tamamlanmaktadır. Bakanlık yer değiştirmeleri düşünerek Nisan ayını esas almışsa da Normlar Haziran ayının 2.haftasında belirlenebilir. Böylece gelecek yılın ders seçimleri tamamlanmış, ilkokul ve ortaokullarda kayıtlarla ilgili veriler ortaya çıkmış olacaktır. Normun belirlenmesinin ardından Haziran ayının 3.haftasında il içi atamalar gerçekleştirilebilir. Ya da yer değiştirmelerde iptal olmayacağı hüküm altına alınarak öğretmenler uyarılırlar ve atamaları (sıra çalıştırılması dahil) yaz döneminde yapılan öğretmenlerin göreve başlamaları Eylül başına bırakılabilir.

10- Norm fazlası belirlemesi bu yönetmelikte hüküm altına alınmalı, uygulamada yaşanan sorunlar için;

a- Bir okulda 3 öğretmen varsa ders saati 60 ise ilk iki öğretmene 21+21=42 saat verilip kalan ders olan 18 saat 3.öğretmene mi verilecek yoksa, her öğretmene 20 saat verilmesi suretiyle mi dağılım yapılacak yönetmelikle belirlenmelidir.

b- Bir okulda 51 saat ders varsa (bölge normundan bu okula 3 norm verilmişse) ilk iki öğretmene 21+21=42 saat ders verilip kalan 9 saat 3.öğretmene verilip maaş ve zorunlu ek ders için kalan 12 saati başka okuldan mı alacaktır yoksa 3 öğretmene 17 şer saat paylaştırılıp her biri 4 er saat görevlendirme mi gideceklerdir?

c- Bir okulda ders saati 42 ye düşmüşse öğretmen sayısı da 3 ise bu durumda norm 2 olduğuna göre; fazla olan öğretmen görevlendirilecek mi yoksa üç öğretmene 14 er saat ders verildikten sonra kalan saatlerinin başka okullarda doldurmaları mı sağlanacaktır?

Bu sorular uygulamada yaşanan sorunlar olduğundan bakanlığın hüküm altına alması gerekmektedir.

İlk değerlendirmelerimiz bu şekilde olup zaman içerisinde yeni durumlar da ele alınacaktır.

Maksut BALMUK

Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/436822/