12 Mayıs 2014

Norm güncellemesinde Sayın Müsteşarı kim yanıltıyor?

ile Maksut Balmuk
Sayın TEKİN: Norm Güncellemeleri Konusunda Yanılıyorsunuz
headline

 

Öğretmenlerin yer değiştirmeleri ile ilgili yaptığımız değerlendirmede Norm Güncellemelerine geniş yer ayırmıştık. Bu yazıda norm güncellemeleri yapılmadığı için MEB’in büyük hatalar yapacağını belirtmiştik.

Bu haberimize, MEB Müsteşarı Sayın Tekin, twitter üzerinden cevap vermiştir. Bu cevapta ise Sayın Müsteşar, norm güncellemelerinin yapıldığını, hata olmayacağını belirtmektedir.

Sayın Müsteşarı temin ederiz ki amacımız yapılacak işin doğru yapılması, hiçbir öğretmenimizin mağdur olmaması cabasıdır.

O yazımızı “Bizden uyarması, uygulayıp uygulamamak MEB’in takdirinde…” cümleleriyle bitirmiştik. Tamamen dayanaklara bağlı bir açıklama yapmıştık. Anlaşılan odur ki sayın müsteşara yanlış bilgi verilmektedir.

Norm güncellemesi yapıldığı doğrudur. Yapılan güncelleme ile ilgili açıklama metnini sayın Müsteşar, bir kez okursa anlayacaktır ki yapılan güncelleme 2014-2015 planlamasına yönelik değildir. Çünkü açıklama ile ilgili yaptığımız değerlendirmede;

“”6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması,

Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında 20 Ocak 2014 tarih ve 9 sayılı Karar ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.”

Cümlelerinden de anlaşılacağı üzere 2014-2015 değil “okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin” yapılması istenmiştir.”

Cümlelerini alıntılayarak kullandık.

Tekrar söyleyelim ki Nisan ayında Norm güncellemeleri yapılmadığı noktasında bir iddiamız yoktur.

Bizim iddiamız Nisan ayında yapılan norm ile ilgili;

1- Yapılan güncelleme açıklamasında 2014-2015 öngörülmemekte, mevcut durumun güncellenmesi istenmektedir.

2- Velev ki 2014-2015 açıklaması öngörülmüş ola bile o dönemde güncelleme yapılması doğru ve sağlıklı değildir.

Noktalarındadır.

1- 2014 2015’i planlamaya yönelik olmadığı, bakanlığın açıklamasında da yer alan;

– 6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması,

– Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında 20 Ocak 2014 tarih ve 9 sayılı Karar ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için,

Cümlelerden anlaşılmaktadır. Tüm kurumlar da durumu böyle algılamışlardır.

2- Sağlıklı bir güncellemeden söz etmek mümkün değildir çünkü:

– Öğrenciler gelecek yıla ait ders planlamalarını henüz tamamlamamışlardır. Çünkü öğrencilerin ders seçimleri Haziran ayında yapılacaktır. (yönetmelik gereği) seçmeli ders çok şeyi etkilemez demek mümkün değil çünkü 2010 yılından beri liselerde en temel dersler olan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, … dersleri dahi seçmeli dersler kategorisinde yer almaktadır.)

– Okul dönüşümleri tamamlanmadan norm güncellemesi yapılamaz. Okulların İlkokul-Ortaokul dönüşümleri tamamlanmamıştır. Bu nedenle norm güncellemesi yapılamaz.

Hemen bir örnek verelim dönüşümle ilgili:

Henüz geçen haftanın başında İstanbul’un bir ilçesinde (bir çoğunda aynı durum söz konusu ama birini belirtelim.) 2014-2015’te İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu dönüşümü yapılacak okullar komisyon marifetiyle tartışılmıştır. Bir ilçede tam 18 okul için konuşmalar yapılmıştır. Komisyona muhtarlar, sendika temsilcileri, okul yöneticileri, milli eğitim temsilcileri… katılmışlardır.

Şimdi bu örnek ortada iken sağlıklı norm güncellemesi yaptık denilebilir mi? Düşünün ki bu ilçe de A okulu Ortaokul B okulu İlkokul yapılacaktır. A’daki Sınıf Öğretmenleri B’ye B’deki Branş öğretmenleri A’ya aktarılacaklardır. Gelecek yılın planlaması ancak ve ancak bu dönüşüm onayı geldikten sonra yapılabilir.

– Bakanlık Liselerle ilgili önemli bir karara imza atmıştır. Tüm meslek liselerini Anadolu Meslek Lisesi yapıyoruz demiştir.

Bu karar henüz geçen hafta açıklanmıştır. İmam Hatip Liseleri de sürece eklenmiştir. Bu durumda Anadolu Meslek lisesi olan okulda ikili eğitim yapılamayacağına göre (en azından biz öyle düşünüyor ve bekliyoruz) ikili eğitim yapan okulların tamamının norm kadroları değişecektir.

Velev ki yok ikili eğitim yapacağız deniliyorsa Meslek Lisesi iken Anadolu Meslek Lisesine dönüşen okullarda;

– En azından Yabancı Dil Ders saati sayısı değişmiştir.

– Tüm meslek liseleri Anadolu yapılırken 9.sınıfta alana yerleşme kaldırılmış alana yerleşmenin 10.sınıfta yapılacağı açıklanmıştır. Böylece tüm Meslek Liselerinde 9.sınıf eşit hale getirilmiştir. Daha önce 9.sınıfı eşit olmayan Meslek Liseleri ve Anadolu Meslek Liseleri varken bu durumda normu etkileyecek değişiklik söz konusudur.

Tüm bu gerekçeler göstermektedir ki Norm Kadro Güncellemesi yapılmadan yer değiştirmeler yapılamaz. Hayır yapılır deniliyorsa o zaman da sağlıklı yapılamaz iddiamızı yineliyoruz.

Sayın TEKİN yanıltılmaktadır. Onun yanıltılması insanların mağduriyetine yol açacaktır. Biz bir uyarıyı ortaya koyuyoruz. Yanıldığımız söyleniyorsa o zaman;

– Meslek Liselerinin, Anadolu Meslek Lisesine dönüşmesi nedeniyle norm kadrolarda değişiklik olur mu olmaz mı?

– Anadolu Meslek Liselerinde İkili eğitim yapılacak mıdır?

– Anadolu Meslek Liselerine dönüşen okullardaki Sınıf Mevcutlarında yönetmelik standardı (30-34) korunacak mıdır?

– Nisan ayında yapılan Norm Güncellemesi açıklamasında 2014-2015 planlaması yapılsın denilmiş midir?

– Tüm okulların dönüşümleri (İlkokul-Ortaokul) tamamlanmış mıdır? Yani 2014-2015 te hangi bina ilkokul, hangi bina ortaokul olarak hizmet verecektir belirlenmiş midir?

Sorularına cevap verilmesi bizim için kafidir.

Tekrar söyleyelim ki bizim amacımız asla ve asla konulara dar pencereden bakıp eleştirmek değil, yapılan yanlışlıkları ortaya koyup düzeltilmesine katkı sağlamaktır.

Bugüne kadar onlarca kez “Sayın hocam eleştiriniz için teşekkür ederiz, sizin değerlendirmelerinizden çok istifade ettik” diyen bürokratlar bizi iyi bilirler ki biz eğitim için, ülke geleceği için yazar ve uyarırız. Çünkü söz konusu olan ülke geleceğidir. Bunu hiçbir amacın üstünde tutmamız mümkün değildir.

Kaostan yararlanmak gibi niyetimiz asla ve asla olamayacağı gibi yapılan doğruları da alkışlamayı ihmal etmeyiz.

Son söz olarak;

Sayın TEKİN; izlenen yol doğru yol değildir. Mağduriyetlere yol açılacaktır. Twitter’deki bu açıklamadan sonra evet biz hata yaptık denilmesini beklemiyoruz fakat biz hata yaptıysak sizlere bir telefon kadar yakınız, bizi ikna ediniz ve biz hatamızdan dönelim

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/467480